Onderzoeksactiviteiten

Onderzoek

De grootste onderzoeksfocus van de vakgroep situeert zich binnen het maritiem domein en het zeerecht, gesitueerd binnen het Maritiem Instituut. Het onderzoek in het internationaal en Europees milieurecht/internationaal en Europees biodiversiteitsrecht omvat de bescherming van zoetwater, klimaatverandering, biodiversiteit en natuurbehoud, naleving van internationale milieuverdragen en duurzame ontwikkeling. Recente onderzoeksactiviteiten omvatten ook onderwerpen zoals de bescherming van milieuvluchtelingen en het recht op water vanuit het perspectief van het waterrecht. Er zijn bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met de Universiteit van Wuhan (China) (zie supra) en met het Centrum voor Voortgezette Studies in Milieurecht en Beleid (‘CASELAP’) van de Universiteit van Nairobi.
De volgende doctoraten werden recent behaald door de leden van het Centrum binnen het domein van het internationaal milieurecht:

  • Nils Goetyn: “Decision-making, compliance and international environmental governance: a legal analysis” – Universiteit Gent (2012).
  • Jimena Murillo Chavarro  (Columbia): “The human right to water: a legal comparative perspective at the international, regional and domestic level”  - Universiteit Gent (2014).
  • Ping Chen (China): “A comparative legal study of emissions trading systems in the EU and in China” - Universiteit Gent (2014).
  • Nicole de Moor, “International Migration and Environmental Change: Legal Frameworks for International Adaptive Migration” – Universiteit Gent (2014).
  • Miao He (China), “A Human Rights-Based Approach to Conserve Protected Areas in China: Lessons from Europe” – Universiteit Gent (2014).