Milieurecht en Omgevingsrecht

Het Centrum voor Milieu- en Energierecht is de onderzoekseenheid waarin het wetenschappelijk onderzoek van de Rechtsfaculteit met betrekking tot het omgevingsrecht (milieurecht, ruimtelijk ordeningsrecht) en het energierecht wordt verenigd. Het omvat leden van de onderzoeksgroep Publiekrecht, de onderzoeksgroep Internationaal Publiekrecht en de onderzoeksgroep Burgerlijk Recht.

Onderzoeksploeg

Onderzoeksactiviteiten

Beleidsvoorbereidende en -ondersteunend Wetenschappelijk onderzoek

Documentatiebestanden

Onderzoeksnetwerken

Overzicht recente onderzoeksprojecten (vanaf 2001)