Seneca Forum voor Onderwijsrecht

Het Seneca Forum voor Onderwijsrecht wil in de eerste plaats een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen (juristen,onderzoekers, scholen, studenten,...) die geïnteresseerd is in onderwijsrecht in de brede betekenis van het woord.

Onderwijsrecht is geen obscuur rechtsdomein verborgen in stoffige boeken, maar een actuele en dynamische rechtstak die een antwoord tracht te bieden op alle juridische en maatschappelijke vraagstukken waar het onderwijs mee wordt geconfronteerd.