Roos-Marie van den Bogaard

Biografie

 

Roos-Marie van den Bogaard

Roos-Marie van den Bogaard is doctoraatstudent aan de Universiteit Gent. Zij doet onderzoek naar de integratie van vluchtelingengezinnen in België als onderdeel van het REFUFAM project, dat bestaat uit een interdisciplinair consortium. Haar onderzoek vindt plaats onder supervisie van Prof. Dr. Ellen Desmet, Prof. Dr. Robin Vandevoordt en Dr. Milena Belloni.

Haar interesses liggen op het gebied van migratierecht, met een sterke interesse voor sociaal-juridische thema’s in relatie tot migratie in de Europese context.

Hiervoor werkte Roos-Marie als Junior Advocacy Officer voor het Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM). Daarnaast deed zij in haar capaciteit als zelfstandig consultant ook onderzoek naar het vrij verkeer van personen binnen de EU. Onder andere door haar vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk Nederland en haar functie als junior programma medewerkster op het thema migratie bij Justice and Peace Netherlands heeft zij zich ook bekend gemaakt met het vluchtelingenrecht- en beleid in de Europese context.