Elke Casteleyn

Biografie

Elke Casteleyn is deeltijds praktijkassistent aan de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht met een bijzondere interesse voor het bestuursrecht (overheidsopdrachten, concessies).

Daarnaast is zij binnen deze domeinen werkzaam als advocaat.

Elke is tevens verbonden aan de provinciale bestuursscholen van de provincies Oost- en West-Vlaanderen (resp. Paulo en Vonk), Antwerpen (Inovant) en Vlaams Brabant (PIVO). Zij publiceert daarnaast met regelmaat in vooraanstaande vaktijdschriften.

 

Publicaties

2017

 • “De exceptio non adimpleti contractus toegepast in het overheidsopdrachtenrecht“, Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017, EBP Publishers 2017, 833-855 (co-auteur met Dirk De Keuster)
 • “Van een gunningscontentieux naar een bestekscontentieux en de rol van het Hof van Justitie hierin“ noot onder RvS, nr. 235.294 van 30 juni 2016, T. Aann. 2017, afl. 2, 163 – 174


2016

 • “Het actuele belang: pleidooi voor een verplichte betekening van de gunningsbeslissing, ook aan de niet-geselecteerde kandidaten”, noot onder RvS, nr. 233.381 van 5 januari 2016, T. Aann. 2016, afl. 3, 279 - 294
 • Raamovereenkomsten en samenaankopen in de zorgsector, Heule, INNI publishers 2016, (117 pag.’s)


2015

 • “IX. Aspecten van overheidsopdrachten inzake bouw - Commentaar bij het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken” in I. Arteschene en N. Portugaels (eds.), Bouwrecht Deel II, Duiding 2015, Brussel, Larcier, 2015, 1751 - 1859 (co-auteur met Dirk De Keuster, Thomas Beelen, Liesbeth Peeters en Johan Vanstipelen).


2014

 • Praktische Commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten – Deel 1A – Wet 15 juni 2006, Brussel, Confederatie Bouw, 2014, (co-auteur)
 • Praktische Commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten – Deel 1B – KB 15 juli 2011, Brussel, Confederatie Bouw, 2014, (co-auteur)


2013

 • “Praktische Commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten – Nieuwe 7de uitgave – Uittreksel uit Boekdeel I “Klassieke sectoren” – Belangenconflict (Wet 15 juni 2006 – artikel 8)”, T. Aann. 2013, afl. 2, 108 – 129
 • “C. Zorginstellingen en vennootschapsrecht, 4. Overheidsopdrachten” in D. Fornaciari, T. Goffin en S. Tack (eds.), Wet en Duiding: Zorginstellingen in de diverse takken van het recht, Brussel, Larcier, 2013, 1076 – 1137
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Geannoteerd, Brugge, die Keure, 2011, (co-auteur)


2010

 • “Over de proefvergunning, een “volledig akoestisch onderzoek”, de termijnen waarbinnen dit alles dient te gebeuren en de (niet) zelf gecreëerde urgentie” (noot onder Voorz. Gent (KG) 29 oktober 2009) in MER 2010, afl. 4, blz. 262 – 264


2009

 • “Onderhandelingsprocedure met bekendmaking: valt er te onderhandelen over de gelijke behandeling?” (noot onder RvS nr. 194.337, 18 juni 2009) in RABG 2009, afl. 16, blz. 1134-1138.
 • “Hoe besluitvaardig moet een besluit zijn om de ontvankelijkheidstoets door de Raad van State te doorstaan?” (noot onder RvS nr. 182.109, 17 april 2008) in RABG 2009, afl. 6, blz. 421-425.

 

Publicaties

 

2017 :

·De exceptio non adimpleti contractus toegepast in het overheidsopdrachtenrecht“, Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017, EBP Publishers 2017, 833-855 (co-auteur met Dirk De Keuster)

·Van een gunningscontentieux naar een bestekscontentieux en de rol van het Hof van Justitie hierinnoot onder RvS, nr. 235.294 van 30 juni 2016, T. Aann. 2017, afl. 2, 163 – 174 

 

2016 :

·Het actuele belang: pleidooi voor een verplichte betekening van de gunningsbeslissing, ook aan de niet-geselecteerde kandidaten, noot onder RvS, nr. 233.381 van 5 januari 2016, T. Aann. 2016, afl. 3, 279 - 294

·Raamovereenkomsten en samenaankopen in de zorgsector, Heule, INNI publishers 2016, (117 pag.’s)

 

2015

·IX. Aspecten van overheidsopdrachten inzake bouw - Commentaar bij het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werkenin I. Arteschene en N. Portugaels (eds.), Bouwrecht Deel II, Duiding 2015, Brussel, Larcier, 2015, 1751 - 1859 (co-auteur met Dirk De Keuster, Thomas Beelen, Liesbeth Peeters en Johan Vanstipelen).

 

2014

·Praktische Commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten Deel 1A Wet 15 juni 2006, Brussel, Confederatie Bouw, 2014, (co-auteur)

·Praktische Commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten Deel 1B – KB 15 juli 2011, Brussel, Confederatie Bouw, 2014, (co-auteur)

 

2013

·Praktische Commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten Nieuwe 7de uitgave Uittreksel uit Boekdeel I Klassieke sectoren” – Belangenconflict (Wet 15 juni 2006 artikel 8)”, T. Aann. 2013, afl. 2, 108 – 129

·C. Zorginstellingen en vennootschapsrecht, 4. Overheidsopdrachtenin D. Fornaciari, T. Goffin en S. Tack (eds.), Wet en Duiding: Zorginstellingen in de diverse takken van het recht, Brussel, Larcier, 2013, 1076 – 1137

·Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Geannoteerd, Brugge, die Keure, 2011, (co-auteur)

 

2010

·Over de proefvergunning, een volledig akoestisch onderzoek, de termijnen waarbinnen dit alles dient te gebeuren en de (niet) zelf gecreëerde urgentie” (noot onder Voorz. Gent (KG) 29 oktober 2009) in MER 2010, afl. 4, blz. 262 – 264

 

2009

·Onderhandelingsprocedure met bekendmaking: valt er te onderhandelen over de gelijke behandeling?(noot onder RvS nr. 194.337, 18 juni 2009) in RABG 2009, afl. 16, blz. 1134-1138.

·Hoe besluitvaardig moet een besluit zijn om de ontvankelijkheidstoets door de Raad van State te doorstaan?(noot onder RvS nr. 182.109, 17 april 2008) in RABG 2009, afl. 6, blz. 421-425.