Elke Casteleyn

Biografie

Elke Casteleyn is deeltijds praktijkassistent aan de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht met een bijzondere interesse voor het bestuursrecht (overheidsopdrachten, concessies).

Daarnaast is zij binnen deze domeinen werkzaam als advocaat.

Elke is tevens verbonden aan de provinciale bestuursscholen van de provincies Oost- en West-Vlaanderen (resp. Paulo en Vonk), Antwerpen (Inovant) en Vlaams Brabant (PIVO). Zij publiceert daarnaast met regelmaat in vooraanstaande vaktijdschriften.

 

Publicaties

2021 (gepland):

 • “Het kluwen van artikel 9 KB Uitvoering” (werktitel), Jaarboek Overheidsopdrachten 2020-2021, EBP Publishers 2021

 

2020 :

 • “Voorbehouden opdrachten: dat is niet eerlijk .. of toch?”, Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020, EBP Publishers 2020, 751-766
 • “Schaarse overheidsrechten: pleidooi voor het voeren van het concept in het Belgisch bestuursrecht en aanzet tot een algemene theorievorming” i.s.m. prof. Frederik Vandendriessche (ingediend voor publicatie bij CDPK)
 • Mercatus, juridische databank voor overheidsopdrachten, “Overheidsopdrachten in tijden van COVID-19”
 • Mercatus, juridische databank voor overheidsopdrachten “Overzicht van Belgische en/of Europese bekendmakingen” 

 

2019 :

 • Mercatus, juridische databank voor overheidsopdrachten, auteur van de commentaar bij diverse artikelen van de wet van 16 juni 2017 inzake overheidsopdrachten en het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
 • “Het staartje van Dimarso”, Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019, EBP Publishers 2019, 433 - 448

 

2017 :

 • “De exceptio non adimpleti contractus toegepast in het overheidsopdrachtenrecht“, Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017, EBP Publishers 2017, 833-855 (co-auteur met Dirk De Keuster)
 • “Van een gunningscontentieux naar een bestekscontentieux en de rol van het Hof van Justitie hierin“ noot onder RvS, nr. 235.294 van 30 juni 2016, T. Aann. 2/2017, 163 – 174. 

 

2016 :

 • “Het actuele belang : pleidooi voor een verplichte betekening van de gunningsbeslissing, ook aan de niet-geselecteerde kandidaten”, noot onder RvS, nr. 233.381 van 5 januari 2016, T. Aann., 2016/03
 • Raamovereenkomsten en samenaankopen in de zorgsector, INNI publishers

 

2015 :

 • Commentaar bij het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken in Wet en Duiding : Bouw, Larcier.

 

2014 :

 • Praktische Commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten – Deel 1A – Wet 15 juni 2006 (Gunning – Deel “Klassieke sectoren”), Confederatie Bouw 2014 (mede-commentator)
 • Praktische Commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten – Deel 1B – KB 15 juli 2011 (Gunning –Klassieke sectoren), Confederatie Bouw 2014 (mede-commentator)

 

2013 :

 • “Praktische Commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten – Nieuwe 7de uitgave – Uittreksel uit Boekdeel I “Klassieke sectoren” – Belangenconflict (Wet 15 juni 2006 – artikel 8)”, T. Aann., afl. 2/2013, blz. 108 – 129
 • “C. Zorginstellingen en vennootschapsrecht 4. Overheidsopdrachten” in Wet en Duiding: Zorginstellingen in de diverse takken van het recht, Larcier 2013, 1076 – 1137
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Geannoteerd, die Keure 2011  (mede-commentator)

 

2010 :

 • “Over de proefvergunning, een “volledig akoestisch onderzoek”, de termijnen waarbinnen dit alles dient te gebeuren en de (niet) zelf gecreëerde urgentie” (noot onder Krt. Ged. Rb. Gent, 29 oktober 2009) in MER, afl. 4/2010, blz. 262 – 264

 

2009 :

 • “Onderhandelingsprocedure met bekendmaking: valt er te onderhandelen over de gelijke behandeling?” (noot onder RvS nr. 194.337, 18 juni 2009) in RABG, afl. 16/2009, blz. 1134-1138.
 • “Hoe besluitvaardig moet een besluit zijn om de ontvankelijkheidstoets door de Raad van State te doorstaan?” (noot onder RvS nr. 182.109, 17 april 2008) in RABG, afl. 2009/6, blz. 421-425.

 

 

 

Seminaries (als docent)

 

2021 (gepland):          

 • Raamovereenkomsten en aankoopcentrale PIVO

 

2020 (gepland):

 • Paulo in-house SOGent: “Uitvoering OO”
 • SOGent, “Plaatsing overheidsopdrachten: Selectie & gunning”
 • Paulo in-houseopleiding bij SOGent, “Overheidsopdrachten: incidenten bij de uitvoering. Hoe genezen en voorkomen?”
 • Legal News, “Overheidsopdrachten anno 2020. Rechtspraakoverzicht”
 • National Tender Day, “Voorbehouden opdrachten: dat is niet eerlijk … of toch?”

 

2019 :

 • SCK.CEN in-houseopleiding “Plaatsing en uitvoering overheidsopdrachten” (3 dagen)
 • Legal News, “Overheidsopdrachten: overzicht van rechtspraak”
 • SOGent, “in-house training uitvoering overheidsopdrachten”
 • PIVO, “Design & Build”
 • Legal News, “Overheidsopdrachten Anno 2019”, sessie 5: Een selectie van specifieke topics inzake de toepassing van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten aan de hand van recente belangrijke tendensen in de rechtspraak
 • Vonk, “Actualia overheidsopdrachten”
 • IT1 bvba “Share & Lunch : overheidsopdrachten”
 • PIVO, “Meerwerken en wijzingen bij de uitvoering van overheidsopdrachten”
 • Beveren, “Basisopleiding overheidsopdrachten” (1 dag)
 • Wolters-Kluwer “Overheidsopdrachten van A tot Z” (6 dagen/sessies)

 

2018 :

 • PIVO, “De uitvoering van overheidsopdrachten en meerwerken”
 • SCK.CEN in-houseopleiding “Plaatsing overheidsopdrachten” (3 dagen)
 • Vonk, “De uitvoering van overheidsopdrachten: het nieuwe kader”
 • Wolters-Kluwer “Overheidsopdrachten van A tot Z” (6 dagen/sessies)
 • Vonk, “De onderhandelingsprocedure”
 • Geel in-house opleiding, “De gemotiveerde gunningsbeslissing”
 • Dentergem in-house opleiding, “De onderhandelingsprocedure”

 

2017 :

Klantenseminarie

 • i.s.m. Sotesa, “Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in culturele sector”
 • SCK in-houseopleiding “De gunning en uitvoering van overheidsopdrachten” (2,5 dagen)
 • VVAV, “Plaatsing van overheidsopdrachten: het nieuwe kader”
 • Stad Lokeren, “Plaatsing van overheidsopdrachten: het nieuwe kader”
 • Zorgnet-Icuro, “Plaatsing van overheidsopdrachten: het nieuwe kader”
 • Stad & OCMW Sint-Niklaas, “Plaatsing van overheidsopdrachten: het nieuwe kader”, “Het gewijzigde KB Uitvoeing” (2 sessies)
 • Westtour (Brugge), “Plaatsing van overheidsopdrachten: het nieuwe kader”
 • Vonk, “Het nieuwe koninklijk besluit plaatsing”, “De onderhandelingsprocedure”, “De gemotiveerde gunningsbeslissing” (3 sessies)
 • Provincie Vlaams-Brabant, “Het nieuwe KB Plaatsing”, “Het gewijzigde KB Uitvoering” (1 dag)
 • Stad & OCMW Dendermonde in-house opleiding, “De nieuwe wet overheidsopdrachten”, “Het nieuwe KB Plaatsing” (1 dag)
 • Merelbeke in-house opleiding, “De nieuwe wet overheidsopdrachten”, “Het nieuwe KB Plaatsing”, “Het gewijzigde KB Uitvoering" (1,5dag)
 • INOVANT, “Het nieuwe koninklijk besluit plaatsing”
 • PAULO, “Het nieuwe koninklijk besluit plaatsing”
 • Provincie Oost-Vlaanderen - in-house opleiding “De leidend ambtenaar”
 • PIVO “De gemotiveerde gunningsbeslissing”
 • Wolters-Kluwer ”Overheidsopdrachten van A tot Z” (6 dagen/sessies)
 • Berlare in-house opleiding “De uitvoering van overheidsopdrachten”

 

2016 :

 • Kluwer, “Overheidsopdrachten van A tot Z”
 • PAULO, “Workshop: de raamovereenkomst”
 • M&D Seminars, De uitvoering van overheidsopdrachten voor werken
 • Studipolis, “Intervisie overheidsopdrachten in de zorgsector” (4 sessies)
 • PAULO, “De nieuwe wet overheidsopdrachten”
 • INOVANT, “Actualia: de nieuwe wet overheidsopdrachten”
 • SBR, “De nieuwe wet overheidsopdrachten”
 • PAULO (voorheen: Oost-Vlaamse Bestuursacademie), “De uitvoering van overheidsopdrachten” (3 sessies)
 • PIVO, “De uitvoering van overheidsopdrachten” (3 sessies)
 • INOVANT, “De uitvoering overheidsopdrachten” (3 sessies)

 

2015 :

 • M&D Seminars, “De uitvoering van overheidsopdrachten voor werken”
 • VVAV, “De gemotiveerde gunningsbeslissing”
 • VVAV, “De wetgeving overheidsopdrachten na omzetting van de EU-Richtlijn 2014/24/EU”
 • Oost-Vlaamse Bestuursacademie, “Overheidsopdrachten Actualia”
 • Escala, “De nieuwe EU-Richtlijnen overheidsopdrachten”
 • Voka Oost-Vlaanderen, “4 x overheidsopdrachten, 4 x op KMO-maat” – sessie “e-procurement en casussen”
 • EBP Wegen Tender Day, “De nieuwe EU-richtlijnen overheidsopdrachten en de impact op de wegenbouw”

 

2014 :

 • Voka Oost-Vlaanderen, “4 x overheidsopdrachten, 4 x op KMO-maat” – sessie “Inleiding”
 • VVAV, “Actuele ontwikkelingen in de overheidsopdrachten”
 • EBP Healthcare Tender Day, “De nieuwe EU-richtlijnen overheidsopdrachten en de gevolgen voor de zorgsector”
 • EBP “Verzekeren in de bouw en verantwoordelijkheid van de aannemers :  Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de onderaannemer”
 • EBP   “Actuele jurisprudentie overheidsopdrachten”

 

2013 :

 • Advocatenkantoor De Wolf – Klantenseminarie, “Uitvoeringsbesluiten inzake overheidsopdrachten eindelijk bekendgemaakt!”
 • EBP Education Tender Day, “Hoe benut u maximaal de onderhandelingsprocedure binnen de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten?”

 

2012 :

 • EBP Healthcare Tender Day, “E-procurement : samen kopen en verkopen”
 • Netwerk Hiëronymus (in-house opleiding), “Overheidsopdrachten & zorgsector : waar, wanneer en hoe?”
 • Confocus, “La nouvelle règlementation des marchés publics dans les hôpitaux : guide pratique : - Les différentes procédures sur la base d’un cas existant
 • Les procédures flexibles: la procédure négociée & le dialogue compétitif″
 • Confocus, “De nieuwe aanbestedingsprocedures door ziekenhuizen : draaiboek voor de praktijk: - Overheidsopdrachten: de verschillende gunningsprocedures en modaliteiten
 • Flexibel aanbesteden: concurrentiedialoog versus onderhandelingsprocedure″
 • M&D Seminars, “Overheidsopdrachten in de zorgsector – reglementering overheidsopdrachten voor de zorgsector in de ruime zin”

 

2011 :

 • Advocatenkantoor De Wolf – Klantenseminarie, “E-procurement”

 

2008 :

 • Institute for Business Development, “Excellente Bouwcontracten″