Prof. dr. Frederik Vandendriessche

Biografie

Frederik Vandendriessche is professor aan de Universiteit Gent, waar hij o.m. het vak “Energierecht” doceert. Frederik Vandendriessche is daarnaast tevens professor aan de Universiteit Antwerpen, waar hij het vak “Publiekrechtelijk kader van de onderneming” doceert (in het kader waarvan o.m. de liberalisering van de nutssectoren en de wetgeving overheidsopdrachten aan bod komen).

Onderzoeksgebieden

Frederik Vandendriessche specialiseert zich binnen de vakgroep Publiekrecht (vakgebied Bestuursrecht) in het Energierecht, economisch publiekrecht, publiek-private samenwerking, overheidsopdrachten, openbare ondernemingen, liberalisering spoorverkeer, nutsvoorzieningen (vervoer, havendiensten, post,…), bevoegdheidsverdeling, rechtsbescherming tegen het overheidsoptreden. In 2003 doctoreerde hij over het onderwerp "Publiek- en private rechtspersonen".

Bijkomende informatie

Frederik is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Gemeenterecht en redactielid van verschillende andere juridische tijdschriften in de sector van het publiekrecht. Hij is tevens lid van het Energy Law Research Forum (www.elrf.org), een internationaal samenwerkingsverband van wetenschappers verspreid over de gehele Europese Unie die actief zijn het onderzoeksdomein van het energierecht. Frederik Vandendriessche is in de sector van het energierecht en het publiekrecht tevens werkzaam als advocaat.