Prof. dr. Ludo Veny

Biografie

Na studies maatschappelijk werk aan de voormalige Arbeidershogeschool, studeerde Ludo M. VENY rechten aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij tijdens het academiejaar 1985-86 het diploma van licentiaat in de rechten behaalde. Hij promoveerde tot doctor in de rechten op 22 maart 1994 met een proefschrift over 'De regelgeving op het academisch onderwijs. De rechtspositie van de Vlaamse universiteiten en van hun personeel'. Sinds 1 oktober 1996 is hij als docent, sedert 2005 als hoofddocent, verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent, belast met de opleidingsonderdelen inzonderheid 'Bestuursrecht', 'Belgisch Publiekrecht' en 'Onderwijsrecht'. Hij is directeur van het universitair centrum voor Onderwijsrecht Universiteit Gent - Seneca.

Tijdens het academiejaar 2001-2002 Ombudsman voor de opleiding 'Licenties Rechten'. Tussen 2006 en 2008 was Prof. L.M. VENY vertegenwoordiger namens de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de Gentse Universiteit; namens de Universiteit Gent heeft hij zitting gehad als lid van de selectiecommissie 'Beleidsvoorbereidend onderzoek en sensibilisering' en van de selectiecommissie 'Internationale conferenties van de Vlir'.

Zijn publicaties situeren zich op het domein van het publiek- en bestuursrecht en het onderwijsrecht; het huidige wetenschappelijk onderzoek is voornamelijk toegespitst op publieke rechtshandhaving, het recht van de lokale besturen en de euthanasiewetgeving.

Tussen mei 2000 en april 2003 was hij lid van het wetenschappelijk comité dat de werkzaamheden van de intercamerale Commissie voor de Politieke Vernieuwing (Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat) bijstond; hij is tevens occasioneel lesgever aan het Opleidingsinstituut voor Federale Ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Personeel en Management.

Van oktober 2002 tot 2007 was hij voorzitter van de Hoge Raad van het Binnenlands Bestuur dat de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement adviezen verstrekt omtrent in hoofdzaak (voor)ontwerpen van decreet inzake de lokale besturen of voor die besturen relevante regelgeving. In het kader van het Gelijke Onderwijskansendecreet heeft de Vlaamse minister van Onderwijs hem met ingang van 1 januari 2003 tot op heden benoemd tot voorzitter van de Commissie inzake Leerlingenrechten en nam hij gedurende 2 jaar het voorzitterschap waar van de Commissie ‘Toelating’ bij de VlOR (2002-2003).

Sinds de oprichting tot december 2004 fungeerde hij als mede-hoofdredacteur van het tijdschrift Chroniques de droit public – Publiekrechtelijke Kronieken, waarvan hij sedertdien lid van de kernredactie is gebleven, en verder is hij lid van de redactieraden van het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid en de Collectie Publiekrecht Vandenbroele. Hij was lid van de redactie van de Kinderrechtengids, en van het redactiecomité van het Nieuw juridisch Weekblad.

Gedurende een periode van 8 jaar (2006-2014) was hij voorzitter van de vakgroep Publiekrecht en thans lid van de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht.

Prof. Veny is tevens deeltijds docent aan de Vrije Universiteit Brussel, faculteit ESP, waar hij het opleidingsonderdeel Staatsrecht in de bachelor Politieke Wetenschappen verzorgt. Daarnaast is hij lesgever van de rechtsvakken in het Vlir-UOS programma Master in Education en Research for Sustainable Devellopment aan de Anton de Kom Universiteit te Paramaribo (Suriname).