Migratierecht

De Onderzoeksgroep Migratierecht verstrekt onderwijs inzake asiel- en migratierecht en rechtsantropologie, en verzorgt de migratierechtcomponent van de Legal Clinc Mensenrechten en Migratierecht.

Onderzoeksmatig wordt het nationale, Europese en internationale asiel- en migratierecht op een geïntegreerde en kritische manier bestudeerd, met bijzondere aandacht voor mensenrechtelijke implicaties. Twee specifieke onderzoekslijnen betreffen (i) de interactie tussen mensenrechten en migratierecht vanuit een gebruikersperspectief, en (ii) de positie van minderjarigen in het asiel- en migratierecht.

De Onderzoeksgroep Migratierecht ging van start in oktober 2016, met de aanstelling van Ellen Desmet als docent asiel- en migratierecht.

Medewerkers

Professoren


Praktijkassistenten

Doctoraatsonderzoeker

Wetenschappelijk medewerker

Secretariaat