Prof. dr. Geert Van Hoorick

Biografie

Geert Van Hoorick is licentiaat in de rechten en licentiaat in de stedenbouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Hij behaalde in 1999 met de grootste onderscheiding het doctoraat in de rechten aan de Universiteit Gent met een proefschrift over “Juridische instrumenten voor het beleid inzake natuurbehoud en landschapszorg”. Sinds 1992 is hij verbonden aan de Universiteit Gent, eerst als wetenschappelijk medewerker, sinds 2000 als docent (sinds 2008 hoofddocent) in de vakgebieden bestuursrecht en milieurecht.

Hij is er belast met vakken in de sfeer van het milieurecht, natuurbeschermingsrecht, ruimtelijke ordeningsrecht, notarieel bestuursrecht, agrarisch recht, en dierenwelzijnsrecht. Hij was in de periode 2000-2011 ook docent aan de Vrije Universiteit Brussel, voor het vak milieurecht en milieubeleid. Hij publiceerde onder meer boeken over het internationaal en Europees natuurbeschermingsrecht (Intersentia, 1997), over juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg (een bewerking van zijn doctoraatsproefschrift) (Intersentia, 2000), over ruimtelijk bestuursrecht (Intersentia, 2006 en 2011), over notarieel bestuursrecht (Intersentia, 2006), en over milieurecht (Milieurecht in kort bestek, Intersentia, 2011, samen met B. Vanheusden).

Ook treedt hij op als (co-)promotor van talrijke onderzoeksprojecten in deze sfeer. Eén daarvan in opdracht van het Vlaamse Gewest, leidde tot het Voorontwerp van Vlaams Natuurwetboek (Intersentia, 2005), een proefdruk van een integrale “model” wetgeving m.b.t. natuurbehoud, landschapszorg, soortenbescherming en jacht, dat tevens in het Engels werd vertaald (Intersentia, 2008).

Tevens is hij sinds 1992 advocaat aan de balie van Gent, en ook in die hoedanigheid is hij dikwijls betrokken in onderzoeksprojecten en advisering in de vernoemde vakgebieden. Hij is lid van de Environmental Law Commission van de IUCN en van het European Environmental Law Forum (EELF).

Zijn doctoraatsproefschrift werd in 2001 bekroond met de VDK-prijs voor duurzame ontwikkeling. Sinds eind 2012 is hij voorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen vzw.