Studiedag Marokkaans en Syrisch Familierecht in de Belgische en Nederlandse Rechtspraktijk

Wanneer
10-12-2019 van 07:30 tot 15:30
Waar
Maastricht University CAMPUS BRUSSEL, Tervurenlaan 153, 1150 Brussel
Door wie
Chantal Meertens
Contact
Chantal.Meertens@maastrichtuniversity.nl
Website
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/marokkaans-en-syrisch-familierecht-de-belgische-en-nederlandse-rechtspraktijk
Voeg toe aan mijn agenda

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit Maastricht) en de Faculteit Recht en Criminologie (Universiteit Gent) organiseren op dinsdag 10 december 2019 een studiedag over het Marokkaanse en Syrische familierecht in de Belgische en Nederlandse rechtspraktijk. Hoe gaat de Belgische en Nederlandse rechtsorde om met familierelaties die in Marokko, resp. Syrië zijn ontstaan? Hoe passen Belgische en Nederlandse ambtenaren en rechters de Marokkaanse Familiewet (2004) en de Syrische Familiewet (1953) toe? Welke moeilijkheden ervaren zij in de praktijk?


De studiedag is opgebouwd rond twee grote thema’s: de relaties tussen (ex-)echtgenoten en de relaties tussen ouders en kinderen. In drie workshops zullen ambtenaren en advocaten uit België en Nederland een concrete casus voorleggen waarop twee experts (Susan Rutten* en Esther van Eijk**) het van toepassing zijnde Marokkaans, resp. Syrisch recht uiteenzetten. Vervolgens wordt voldoende tijd voorzien voor discussie en uitwisseling van ervaringen over concrete knelpunten in de Belgische en Nederlandse (administratieve) praktijk.

 
Om goed te begrijpen hoe het Marokkaanse en Syrische recht op de werktafel van Belgische en Nederlandse ambtenaren en rechters belandt, zal Jinske Verhellen*** de dag inleiden met een overzicht van de belangrijkste bepalingen van internationaal privaatrecht.

 
De studiedag wil bijdragen tot een betere kennis van de Marokkaanse en Syrische familiewetten en tot een grotere interactie tussen verschillende Belgische en Nederlandse professionele actoren die in aanraking komen met vragen over deze rechtsstelsels. De studiedag is gericht op ambtenaren van de burgerlijke stand en andere gemeentelijke ambtenaren, Belgische en Nederlandse magistraten, ambtenaren van de Nederlandse IND/Belgische Dienst Vreemdelingenzaken en van de Nederlandse NIDOS/Belgische Dienst Voogdij.


Informatie over de studiedag en registratie vindt u hier.

 

*Prof. Susan Rutten is hoogleraar Islamitisch familierecht in een Europese context en hoofddocent internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht

**Dr. Esther van Eijk is zelfstandig onderzoeker en adviseur (Van Eijk Research & Consultancy). Haar expertise en interesses liggen op het gebied van Syrië, recht, religie, familierelaties en gender.

*** Prof. Jinske Verhellen is hoofddocent internationaal privaatrecht aan de Universiteit Gent.