41ste Rechtskroniek voor het Notariaat op donderdag 10 november 2022.

(29-09-2022)

Met genoegen kondigen wij aan dat de 41ste Rechtskroniek voor het Notariaat zal plaatsvinden op donderdag 10 november 2022 om 18 uur. 
U vindt alle inhoudelijke en praktische informatie in bijgevoegde folder.

Deze avond vol recente en nieuwe wetgeving mag u absoluut niet missen: zowel de (her)codificatie van het huwelijksvermogensrecht als deze van het recht inzake nalatenschappen, schenkingen en testamenten bevat (met ingang van 1 juli 2022) wel degelijk inhoudelijke wijzigingen (tegenover die wetteksten die golden sinds 1 september 2018). De invoering van de boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissen) BW bracht daarnaast nog heel wat innovaties die op 1 januari 2023 in het notariaat gekend moeten zijn.

Grote namen uit de sector vatten de belangrijkste wijzigingen voor u samen.

Inschrijven kan enkel via deze link .