Onderzoek

Regelmatig komt het CVGR bijeen om recente ontwikkelingen in het verbintenissen- en goederenrecht (in het bijzonder recente cassatierechtspraak en wetgeving) te bespreken en worden onderzoekers uitgenodigd om hun projecten uiteen te zetten en daarover van gedachten te wisselen. Tevens wordt gediscussieerd over het lopend onderzoek van de leden van het CVGR.

 

CVR Poster

Doctoraatsonderzoek

Verdedigde doctoraten

Lopend doctoraatsonderzoek

 • Jennifer Callebaut (praktijkassistent) : Onderzoek van naar de graad van rechtszekerheid bij de totstandkoming van de (ver)koopovereenkomst
                                                                    van onroerend goed
  (sinds februari 2012 onder promotorschap van prof. Maarten Dambre).
 • Victor Godart (assistent) :
 • Sophie Guilliams (academisch consulente) : De pluraliteit van aansprakelijken in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
                                                                             (sinds oktober 2007 onder promotorschap van prof. Marc Kruithof, Co-promotor: prof. Ingrid Boone).
 • Maja Reynebeau (assistent) : Gebruiksrechten op gronden voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten
                                                    (sinds november 2015 onder promotorschap van prof. Joke Baeck).
 • Paulien Wymeersch (assistent) : Eigendom van artificiële intelligentie (AI) en door AI gegenereerde output
                                                        (sinds november 2021 onder promotorschap van prof. Joke Baeck en Annelies Wylleman).

CVGR-reeks

Er werd een CVGR-boekenreeks opgestart, die wordt aangestuurd door een redactie die instaat voor de samenstelling en de kwaliteitsbewaking van de boeken die in de CVGR-reeks verschijnen.

De leden van de redactie zijn I. Claeys (UGent), M. Kruithof (UGent), A. Wylleman (UGent), I. Boone (KU Leuven), H.J. Snijders (Universiteit Leiden) en P. Wautelet (Université de Liège).

Elk boek uit de CVGR-reeks wordt aan een blind peer review onderworpen. Zie hier voor een overzicht van de verschenen publicaties.