Onderzoek

Regelmatig komt het CVGR bijeen om recente ontwikkelingen in het verbintenissen- en goederenrecht (in het bijzonder recente cassatierechtspraak en wetgeving) te bespreken en worden onderzoekers uitgenodigd om hun projecten uiteen te zetten en daarover van gedachten te wisselen. Tevens wordt gediscussieerd over het lopend onderzoek van de leden van het CVGR.

 

CVR Poster

Doctoraatsonderzoek

Verdedigde doctoraten

op 14 september 2018 verdedigde Jan de Bruyne met succes zijn proefschrift Third-Party Liability of Certifiers (promotor Marc Kruithof).

Op 23 augustus 2016 verdedigde Michaël de Potter de ten Broeck met succes zijn proefschrift over de impact van onvoorziene omstandigheden op contractuele verbintenissen (promotor Ignace Claeys).

Op 3 november 2015 verdedigde Geert Jocqué met succes zijn proefschrift over de rechtsbescherming van de verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering (promotor Kris Bernauw - co-promotoren Ignace Claeys en Hubert Bocken).

Op 9 juni 2015 verdedigde Thijs Tanghe met succes zijn proefschrift over de gedeeltelijke vernietiging en ontbinding van overeenkomsten (promotor Ignace Claeys).

In 2013 verdedigde Evelien de Kezel met succes haar proefschrift over asbest, gezondheid en veiligheid. Ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht   (promotor  Ivo Giesen (UUtrecht) en Marc Kruithof (UGent) joint degree UUtrecht - Gent).

Op 16 september 2011 verdedigde Joke Baeck met succes haar thesis over de restitutie na vernietiging en na ontbinding van verbintenissen (promotor Hubert Bocken).

Lopend doctoraatsonderzoek

  • Jennifer Callebaut (assistent): Onderzoek van naar de graad van rechtszekerheid bij de totstandkoming van de (ver)koopovereenkomst van onroerend goed (sinds februari 2012 onder promotorschap van prof. Maarten Dambre).
  • Olivier Eloot (wetenschappelijke medewerker): De onrechtstreekse harmonisatie van het privaatrecht door harmonisatie van het toezichtsrecht. Het geval van MiFID (sinds oktober 2014 onder promotorschap van prof. Marc Kruithof).
  • Sophie Guilliams (academisch consulente): De pluraliteit van aansprakelijken in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (sinds oktober 2007 onder promotorschap van prof. Marc Kruithof, Co-promotor: prof. Ingrid Boone).
  • Matthias Meirlaen (assistent): Onderzoek naar de doorwerking van de bijzondere rechtsregels van de benoemde overeenkomsten naar de onbenoemde overeenkomsten (sinds januari 2016 onder promotorschap van prof. Ignace Claeys).
  • Maja Reynebeau (assistent): Gebruiksrechten op gronden voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten. (sinds november 2015 onder promotorschap van prof. Joke Baeck).
  • Jochen Tanghe (assistent): De afbakening van het toepassingsgebied van de objectieve aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken (sinds oktober 2015 onder promotorschap van prof. Marc Kruithof).
  • Thomas Verheyen (wetenschappelijk medewerker): Beheersing van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrisico: een algemene verbintenisrechtelijke theorie op basis van een rechtsvergelijkende analyse (sinds september 2015 onder promotorschap van prof. Mark Kruithof).

CVGR-reeks

Er werd een CVGR-boekenreeks opgestart, die wordt aangestuurd door een redactie die instaat voor de samenstelling en de kwaliteitsbewaking van de boeken die in de CVGR-reeks verschijnen.

De leden van de redactie zijn I. Claeys (UGent), M. Kruithof (UGent), A. Wylleman (UGent), I. Boone (KU Leuven), H.J. Snijders (Universiteit Leiden) en P. Wautelet (Université de Liège).

Elk boek uit de CVGR-reeks wordt aan een blind peer review onderworpen. Zie hier voor een overzicht van de verschenen publicaties.