Studieavond 'De advocatuur en bemiddeling: een empirische exploratie'

Wanneer
26-08-2019 van 18:00 tot 21:00
Waar
Filmzaal Plateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent
Voertaal
Nederlands
Door wie
Tom Wijnant
Contact
tom.wijnant@ugent.be
Website
https://eventmanager.ugent.be/AEB
Voeg toe aan mijn agenda

De advocatuur en bemiddeling: een empirische exploratie

  • Voorstelling van empirisch onderzoek betreffende de houding van de advocatuur i.v.m. bemiddeling
  • Struikelblokken bij de ontwikkeling van bemiddeling in partnerschap met de advocatuur
  • Draagvlak voor bestaande en alternatieve maatregelen ter stimulering van bemiddeling
  • Bekommernissen en betrachtingen van de advocatuur bij gebruik en promotie van bemiddeling
  • Rol van de juridische beroepen bij bemiddeling, vandaag en morgen

 

Aan de Universiteit Gent is in 2017 empirisch onderzoek uitgevoerd naar de houding van de Belgische advocatuur tegenover bemiddeling (Deel VII Ger.W.). Op maandag 26 augustus 2019 worden de onderzoeksresultaten op interactieve wijze voorgesteld en becommentarieerd. De studieavond is in eerste instantie bedoeld voor advocaten en bemiddelaars, maar biedt evenzeer een waardevolle invalshoek voor eenieder die inzicht wil verwerven in de bekommernissen en betrachtingen van de advocatuur inzake bemiddeling.

 

Achterliggende problematiek en onderwerpen

 

Gebrek aan medewerking vanwege de advocatuur wordt steevast opgeworpen als een van de mogelijke oorzaken die de ontwikkeling en het gepaste gebruik van bemiddeling in België bemoeilijken. De advocaat zou de waarde en het nut van bemiddeling niet inzien en zou dit traject zelfs beschouwen als een bedreiging voor het eigen professionele functioneren.

De advocatuur kan nochtans van groot belang zijn indien men, waar mogelijk en opportuun, de potentiële voordelen van bemiddeling in toenemende mate wenst te benutten. De advocaat is immers een uiterst belangrijke schakel in de hedendaagse conflictoplossingsketen: wanneer een partij verwikkeld raakt in een conflict, zal zij in heel wat gevallen eerst een toevlucht nemen tot haar raadsman. Die raadsman verleent vervolgens niet alleen advies over de juridisch-inhoudelijke aspecten van het conflict, maar zal de partij ook doorverwijzen naar en begeleiden bij het meeste aangewezen oplossingstraject. Voorafgaand professioneel trajectadvies en doorverwijzing zijn onontbeerlijk.

Net omwille van de primordiale rol die de advocaat speelt bij de adequate doorverwijzing naar bemiddeling en omdat het gebrek aan medewerking binnen de advocatuur weleens een van de voornaamste obstakels zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van bemiddeling, heeft het onderzoek de bovenstaande premisses over de houding van de Belgische advocaat getoetst aan de realiteit. De studieavond biedt een waarheidsgetrouw beeld van de houding van de Belgische advocatuur over bemiddeling, zowel de lege lata als de lege ferenda, en geeft een overzicht van de struikelblokken die de ontwikkeling van bemiddeling in België, in partnerschap met de advocatuur, kunnen bemoeilijken. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan mogelijke bestaande misverstanden over het bemiddelingstraject.

De deelnemers krijgen daarnaast een overzicht van onderzoeksresultaten i.v.m. de ervaring van de advocatuur met trajectkeuzebegeleiding en de doorverwijzing naar en de actieve betrokkenheid bij bemiddeling. Daarna wordt het draagvlak binnen de advocatuur voor verschillende maatregelen ter promotie van alternatieve geschillenoplossing uit de wet van 18 juni 2018 (Wet Waterzooi I of Potpourri VII) belicht. Aansluitend is er aandacht voor het draagvlak van een reeks alternatieve denkpistes die het gebruik van bemiddeling kunnen optimaliseren.

Ten slotte worden de resultaten becommentarieerd, zowel vanuit een academische invalshoek (door prof. dr. Piet Taelman) als vanuit de praktijk (door mr. Theo De Beir). Hoe kunnen de conclusies van het onderzoek in de toekomst worden verdisconteerd in wetgeving en/of de praktijk?

 

Inschrijven via: https://eventmanager.ugent.be/AEB

Klik hier voor het downloaden van de folder