Onderzoek

Onderzoeksprojecten en doctoraten prof. Gerd Verschelden

 

  • Promotor van IPOS (Interdisciplinair Project voor de Optimalisering van Scheidingstrajecten) van 2007 tot 2011 gefinancierd door het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Techniek (IWT) in het raam van het Strategisch BasisOnderzoek (SBO). Dit project strekte ertoe de levenskwaliteit van de personen die scheiden in Vlaanderen te verbeteren door een psychologisch, economisch en juridisch onderzoek van het scheidingsproces, met de focus op een analyse van de overeenkomsten van scheidende (ex-)partners en bemiddeling.

 

 

 

 

  • Promotor van FiTTiF (Families in Transition – Transition in Families), een multidisciplinair project, van 2015 tot 2018 gefinancierd door het IWT in het raam van SBO en als dusdanig verantwoordelijk voor het juridische luik van dit project.

 

 

 

  • Promotor van het lopend doctoraal onderzoek van assistente Evelyn Merckx “The Best Interests of the Child during and after Divorce and Custody Proceedings in Belgium: Achieving Child-Friendly Litigation”.

 

  • Promotor van FamSol 2.0 (Familiale Solidariteit 2.0: op weg naar een vernieuwde solidariteit in diverse gezinsvormen), een interdisciplinair project, van 2020 tot 2024 gefinancierd door het FWO in het raam van SBO en als dusdanig verantwoordelijk voor het juridische luik van dit project.
    • Promotor van bursaal Silke Timmermans en haar lopend doctoraal onderzoek in de rechten over nieuwe grondslagen voor onderhoudsverplichtingen tussen familieleden.

 

  • Promotor van bursaal Leander Van Driessche, gefinancierd door het Bijzonder OnderzoeksFonds (BOF) van de Universiteit Gent, en zijn lopend doctoraal onderzoek in de rechten over autonomie in het verticale familierecht.

 

Buitenlandse onderzoeksverblijven

 

Gerd Verschelden was gasthoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam (april-mei 2011) als titularis van de TPR-Wisselleerstoel (Nederland) 2010-2011 en gasthoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch als titularis van de TPR-Wisselleerstoel (Zuid-Afrika) 2015-2016.

 

Eigen onderzoek

 

Gerd Verschelden is auteur van een 5-tal monografieën, editor van een 15-tal verzamelwerken, auteur van meer dan 50 bijdragen in verzamelwerken, meer dan 40 tijdschriftartikelen en meer dan 20 substantiële annotaties over diverse aspecten van het personenrecht, familierecht en relatievermogensrecht.