Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek in het Instituut Financieel Recht richt zich op (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek binnen verschillende gebieden van het financieel en vennootschapsrecht, in het bijzonder in onderzoek met doctoraatsfinaliteit.

Specifieke doctoraatsthema's :

 • 2016, D. Goens, "Informatie-inwinning bij financiële verrichtingen op het snijvlak van transparantie en gegevensbescherming."
 • 2016, B. Coene, "De wenselijkheid van de investeringsbescherming geboden door de sui generis intellectuele rechten rond chips, computerprogramma’s en databanken."
 • 2015, W. Chen, "Funding of Shareholder Derivative and Class Litigation: a Comparative Approach."
 • 2014, I. Soeparna, "The Implications of WTO Retaliation for Private Economic Actors: to what Extent State Liability is Accomplished?"
 • 2014, P. Miliauskas, "Company Law Aspects of Shareholder's Agreements in Listed Companies."
 • 2014, S. Pauwels,“Publieke interventie bij kredietinstellingen in moeilijkheden: een conceptueel en rechtsvergelijkend onderzoek naar de liquiditeits‐en afwikkelingsmaatregelen."
 • 2014, E. Vandendriessche, "Investor losses: a comparative legal analysis of causation and assessment of damages in investor litigation."
 • 2013, K. Maresceau, " Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen binnen de EU en regelgevende competitie op het vlak van het vennootschapsrecht".
 • 2013, S. Vermeersch, "The informed board of directors: a reference framework for sustainable information provision."
 • 2012, S. De Geyter, "Organisatieaansprakelijkheid: toepassing op de toerekening van onrechtmatige daden van vennootschappen en op de aansprakelijkheid van bestuurders."
 • 2012, F. Ravelingien, "Privaatrechtelijke handhaving van informatieverplichtingen in het kapitaalmarktrecht."
 • 2012, F. Bogaert, "De overdracht van kredietrisico: de kredietderivaten en de effectisering."
 • 2012, D. Bruloot, "Schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht: een onderzoek naar de effectiviteit van de Europese voorschriften inzake vennootschapskapitaal en van alternatieve beschermingstechnieken."
 • 2011, E. Hellebuyck, "De regulering van hedge funds als activistische belegger en als beleggingsvehikel."
 • 2009, V. De Vuyst, "Internal governance bij financiële conglomeraten. Een analyse op het snijvlak van groepsrecht en prudentieelrecht."
 • 2009, L. Van den Steen, "De rechten voortvloeiend uit de inschrijving van effecten oprekening."
 • 2009, M. Kruithof, "Belangenconflicten in financiële instellingen : conceptueel juridisch onderzoek van het fenomeen en analyse van de financieel rechtelijke regulering"