Instituut voor Internationaal Privaatrecht (Institute for Private International Law)

Het Instituut voor Internationaal Privaatrecht wil de kennis van het internationaal privaatrecht uitdragen, en dit in de eerste plaats door de juristen van morgen vertrouwd te maken met de juridische oplossingen voor grensoverschrijdende privaatrechtelijke relaties.

Tevens wil het Instituut met fundamenteel onderzoek bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze rechtspraak en de kritische evaluatie ervan. Ook in de praktijk wil het Instituut meewerken aan een goed begrip van het internationaal privaatrecht, door op geregelde tijdstippen congressen te organiseren en door voor alle rechtzoekenden als betrouwbaar aanspreekpunt te fungeren.

Het Instituut voor Internationaal Privaatrecht staat voor gedegen onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

 

Website Internationaal Privaatrecht

De redactieraad van het Tijdschrift@ipr.be biedt een website aan, met een databank rechtspraak. Met een eenvoudige zoekfunctie is het mogelijk om rechtspraak die eerder in het Tijdschrift@ipr.be is verschenen, terug te vinden. U kan deze website hier consulteren: https://www.ipr.be.

Indien u zelf interessante rechtspraak heeft, kan u deze altijd doorsturen naar tijdschrift@ipr.be.

 

 

Leden

Medewerkers

Contact

 

Onderzoek

Onderzoeksthema's