Jinske Verhellen

 

Jinske Verhellen behaalde in 1994 het diploma van licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent. Een jaar later voltooide ze de aanvullende studie Sociale en Culturele Antropologie aan de KULeuven.

Na haar studies ging ze van 1996 tot 2000 aan de slag als assistent aan het Instituut voor Internationaal Privaatrecht van de Universiteit Gent. Onder leiding van professor Erauw werkte zij o.m. mee aan het interuniversitair onderzoek over Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschillen, gefinancierd door de Diensten van de Eerste Minister (Programma voor Toekomstgericht Sociaal-Economisch Onderzoek).

In 1998 ging Jinske Verhellen ook aan de slag als advocate. Zij specialiseerde zich in internationaal familierecht en vreemdelingenrecht.

Van 2001 tot 2005 werkte Jinske Verhellen op de Integratiedienst en het Meldpunt Discriminatie van de Stad Gent. Vanaf 2006 werkte ze bij het toenmalig Vlaams Minderhedencentrum (inmiddels het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering) mee aan de oprichting en uitbouw van het Steunpunt Internationaal Privaatrecht. Vanuit het Steunpunt IPR gaf zij advies aan burgers en hun advocaten, aan magistraten, ambtenaren van de burgerlijke stand over eenvoudige en complexe vraagstukken van internationaal privaatrecht in familieaangelegenheden.

In januari 2009 keerde Jinske Verhellen terug naar het Instituut voor Internationaal Privaatrecht van de Universiteit Gent. Met financiering van het FWO-Vlaanderen doctoreerde zij in 2012 over het Belgisch Wetboek IPR in familiezaken waarbij zij de wetgevende ambities toetste aan de praktijk.

Met ingang van 1 oktober 2014 is Jinske Verhellen docent ‘internationaal privaatrecht’ en ‘migratierecht’ en leidt zij het Instituut voor Internationaal Privaatrecht aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Gent.