Rechtshistorisch causerie drs. Matthias Van Der Haegen

Wanneer
21-06-2017 van 14:00 tot 16:00
Waar
Instituut voor Rechtgeschiedenis
Voertaal
Nederlands
Door wie
Instituut voor Rechtgeschiedenis
Contact
matthiasr.vanderhaegen@ugent.be
Voeg toe aan mijn agenda

Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel? Theoretische en empirische toetsing.

Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel? Theoretische en empirische toetsing -  Drs. Matthias Van Der Haegen
De rechtspraak van het Hof van Cassatie is niet weg te denken uit de dagdagelijkse juridische praktijk. Als leidraad voor zowel rechters als advocaten, maar ook als hulpmiddel bij de interpretatie van de wet, is cassatierechtspraak onontbeerlijk. De heersende theorie is dan ook dat het hooggerechtshof als lichtbaken fungeert: het wijst de justitieactoren de weg doorheen het rechtskluwen. Maar doorstaat deze theorie ook de toets met de werkelijkheid? Is de rechtspraak van het cassatiegerecht inderdaad zo gezaghebbend? Is het cassatiemechanisme zoals dat door het Hof wordt toegepast verenigbaar met de rol die aan zijn rechtspraak wordt toegedicht?
In zijn onderzoek analyseert drs. Matthias Van Der Haegen de rechtsvormende rol van de rechtspraak van het Hof van Cassatie op zowel empirische als theoretische wijze. Tienduizenden vonnissen en arresten worden computergestuurd geanalyseerd op zoek naar (impliciete) verwijzingen naar de cassatierechtspraak, met de bedoeling de invloed van het Hof in kaart te brengen. In deze causerie gaat drs. Van Der Haegen dieper in op de achterliggende theoretische en methodologische facetten van zijn onderzoek. Graag uw aanwezigheid melden via