Contact

Secretariaat

Bezoekers-en leveringsadres : Campus Aula, Universiteitstraat 4, Oude School, 2de verdieping, lokaal 06.02.120.016
Secretariaatsmedewerkers: Sophie Ossemerct