CV Eva Lievens

Contactgegevens

Telefoonboek

Korte bio

Eva Lievens is docent Recht & Technologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Ze is verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht en is lid van het Human Rights Centre. Van 2003 tot 2015 was zij verbonden aan het KU Leuven Centrum voor IT & IP-recht (CiTiP; voorheen: Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT).
Ze bouwde de voorbije twaalf jaar expertise op in het domein van het ICT- en mediarecht met een specifieke focus op de juridische aspecten van informatie- en communicatietechnologieën, mensenrechten, de bescherming van minderjarigen en consumenten en het gebruik van alternatieve regelgevende instrumenten zoals zelf- en co-regulering.
Eva Lievens doceert European Media Law, European Law & ICT en Inleiding tot het recht.

Lidmaatschap van adviesraden, werkgroepen en expertenposities

1.    Lid van de Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de Vlaamse Regulator voor de Media (2016-heden)
2.    Lid van de Stuurgroep van het Kenniscentrum Mediawijsheid, mediawijs.be (2016-heden)
3.    Lid (en ondervoorzitter) van de SARC Sectorrraad Media (2013-2016)
4.    Plaatsvervangend lid van het Vast Bureau van de SARC (2015-heden)
5.    Lid van het Overlegplatform Welbevinden binnen Vlaamse Onderwijsraad VLOR (2015-heden)
6.    Lid van de Adviesraad van het Belgian Better Internet Consortium (B-BICO) project (CEF-project Childfocus) (2015-heden)
7.    Lid van de Adviesraad van het H2020 project Societal and political engagement of young people in environmental issues (STEP) (2015-heden)
8.   Lid van de Commissie Filmkeuring (2007-heden)
9.   Lid van de Werkgroep pesten op school binnen de Vlaamse Onderwijsraad VLOR (2014-2015)
10. Lid van de Adviesraad van het BE SIC II-project (EU Safer Internet Programme) (2012-2014)
11.  Lid van de Adviesraad van het BE SIC I-project (EU Safer Internet Programme) (2010-2012)
12. Lid van de Adviesraad van het BINSI-project (EU Safer Internet Plus Programme (2009-2010)
13. Lid van de werkgroep “e-Marketing gericht naar minderjarigen” van het Belgische Internet Observatorium (2010)
14. Lid van de Adviesraad van het CoBeNo-project (EU Safer Internet Plus) (2007-2008)
15. Lid van de werkgroep “Cyberpesten” van het Belgische Internet Observatorium (2008).
16. Lid van de werkgroep (binnen de “Mediaraad”) belast met een studie naar de “haalbaarheid” en de “meerwaarde” van de invoering van een systeem van Kijkwijzer (volgens Nederland) voor de Vlaamse omroepen (februari 2006).
17. Lid van de werkgroep “Recht van antwoord” van het Belgische Internet Observatorium (2006).
        

Redactionele activiteiten

1.  Associate editor van de International Encyclopaedia of Laws – Media Law (edited door Prof. dr. Peggy Valcke) (2010-heden)
2. Lid van het directiecomité van “Auteurs & Media” [Larcier] (2013-heden)
3. Correspondent van de IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory newsletter voor België (2014-heden)
       (http://merlin.obs.coe.int/newsletter.php)
4. Lid van het redactiecomité van het “Praktijkboek Recht & Internet” [Vanden Broele] (2005-2009)

Management- en coördinatorfuncties

1.  Lid van de Managing Board van het Interdisciplinair Centrum voor Recht & ICT, KU Leuven (2013-2015)
2. Programmacoördinator van de Master in de Intellectuele Rechten (en ICT-recht), KU Leuven (2012-2015)
3. Programmacoördinator van het Postgraduate Studies in ICT & Media Law programma, KU Leuven (2009-2012)