Onderzoeksthema's

  • Fundamentele rechten & technologie
  • Kinderrechten in het digitale tijdperk
  • Gegevensbescherming, big data, smart devices & Internet of things
  • Cybercrime
  • Juridische & ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotics & algoritmes
  • Consumentenrechten in de online omgeving
  • Regulering van audiovisuele mediadiensten
  • Zelf- & co-regulering in de media- & ICT-sector