Focusgroep over regelgeving rond procesdocumenten

(21-01-2022)

Op donderdag 20 januari 2022 organiseerde het Instituut voor Procesrecht een focusgroep met vijf magistraten (van zowel eerste aanleg, de hoven van beroep als het Hof van Cassatie) en vijf advocaten, waaronder een pro-stafhouder, van verschillende balies. Deze focusgroep vond plaats binnen het kader van het onderzoek van drs. Max De Schryver.

De deelnemers traden in interactieve discussie over verschillende stellingen die betrekking hadden op de regelgeving rond procesdocumenten in het burgerlijk procesrecht. Daarbij werd er onder meer gesproken over de manier waarop partijen hun procesdocumenten (zouden) moeten opstellen, de mogelijkheden die partijen hebben om in hun procesdocumenten nieuwe eisen, middelen en excepties op te werpen en de vraag wie er het best geplaatst zou moeten zijn om regels inzake procesdocumenten te maken. Tijdens deze discussie werden verschillende voorstellen en visies aan een kritische blik onderworpen. Tevens beperkte deze focusgroep zich niet tot opvattingen over het Belgisch burgerlijk procesrecht, maar werden ook rechtsvergelijkende perspectieven onder de loep genomen.