Studiedag: De advocaat en de buitengerechtelijke conflictafhandeling op 20 mei e.k.

(15-04-2022)

Op vrijdag 20 mei 2022 (9u30-15u30) organiseert prof. dr. Wannes Vandenbussche in het KBC-Auditorium (Havenlaan 2, 1080 Brussel) in samenwerking met het Vlaams Pleitgenootschap en CEPANI de studiedag “De advocaat en de buitengerechtelijke conflictafhandeling”. De studiedag is ook te volgen via livestreaming.

Luidens artikel 444, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoerd door de wet van 18 juni 2018, informeert de advocaat de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. De betekenis en concrete invulling van deze bepaling vormt het uitgangspunt van de studiedag. De volgende kwesties komen onder meer aan bod: Over welke methoden van geschillenoplossing gaat het precies? Hoe verhouden zij zich ten opzichte van elkaar? Wat zijn de recente tendensen? Welke rol is er weggelegd voor de advocaat?

Voor meer info over programma en inschrijvingsmodaliteiten, zie website van het Vlaams Pleitgenootschap.