Over de onderzoeksgroep

De leden van de onderzoeksgroep maken gebruik van psychologische, neurologische, historisch en wijsgerige onderzoeksmethoden om morele/immorele verschijnselen beter te begrijpen.

Specifiek onderzoek wordt verricht naar:

•    De detectie van bedrog en vertrouwen
•    Emotionele reacties bij contact met bloed
•    De biologische oorsprong van incest
•    De relatie tussen verantwoordelijkheid en vrije wil.


Op regelmatige tijdstippen organiseert de onderzoeksgroep Moral Brain Meetings waarop ze een stand van zaken van het onderzoek geven en waarop internationale experts worden uitgenodigd.

Gerelateerde inhoud