Debatavond 'Waar naartoe met het Belgische en Vlaamse energiebeleid?'

Wanneer
13-02-2017 van 18:45 tot 21:00
Waar
Filmzaal Plateau (Campus Aula, Paddenhoek 3, 9000 Gent)
Voertaal
Nederlands
Door wie
Gandaius Permanente Vorming (RE56)
Contact
gpv@ugent.be
Website
http://www.law.ugent.be/gandaius/gpv/170213-debat-energierecht.html
Voeg toe aan mijn agenda

Tijdens deze debatavond krijgt u tekst en uitleg over de meest actuele thema’s in het energielandschap.

Het energiebeleid in België is brandend actueel en niet uit de actualiteit weg te denken. Kernuitstap of niet, black-outs & afschakelplannen, windplannen en zonneparken, (over)subsidiering van groene stroom, netbeheerders en chinezen, … Hoog tijd dus om de dingen op een rijtje te zetten en de specialisten en politici hierover met elkaar in debat te laten gaan.

Tijdens deze debatavond krijgt u tekst en uitleg over de meest actuele thema’s in het energielandschap van Prof. Dr. Johan Albrecht (Milieu- en Energie-econoom UGent), Kristof Calvo (Energie-expert Groen, fractieleider Kamer), Jochen Desmet (Kabinet minister Tommelein) en Bert Wollants (Energie-expert, NV-A federaal parlementslid).

Zij lichten de meest actuele stand van zaken toe, verduidelijken hun standpunten en gaan met elkaar in debat. Het publiek krijgt de kans vragen te stellen.

Tijdens deze avond zal u bovendien kennis kunnen maken met het nieuwe standaardwerk over energierecht, “Energierecht in België en Vlaanderen”, geschreven door een team van top-experts van het Centrum van Milieu- & Energierecht van de UGent.

We sluiten de avond af met een drankje.

De debatavond wordt georganiseerd met de steun van UGent-EnerGentIC en ie-net.

Boek 'Energierecht in België en Vlaanderen'

Nieuw standaardwerk over energierecht

Het werk beoogt de lezer inzicht te bieden in het juridische kader van de Belgische energiemarkt. Daartoe wordt niet alleen aandacht besteed aan de loutere Belgische energieregelgeving, maar wordt ook het internationale en Europeesrechtelijke regelgevende kader besproken. Het werk is juridisch onderbouwd (met verwijzingen naar relevante wetgeving en de belangrijkste rechtsleer), maar wil tegelijkertijd voldoende toegankelijk blijven zodat dit desgevallend ook voor niet-juristen een bruikbaar boek kan zijn om het energierecht te verkennen.
Op Belgisch niveau wordt de federale regelgeving besproken, alsook die van het Vlaamse Gewest.

Het werk is niet beperkt tot de elektriciteit- en gasmarkten. Ook de sector van warmtenetten, aardolie, biobrandstoffen, hernieuwbare energie en de problematiek an het rationeel energiegebruik komen aan bod.