Studieavond 'Het nieuwe pandrecht'

Wanneer
12-10-2017 van 18:00 tot 22:00
Waar
Auditorium NB II, Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent)
Voertaal
Nederlands
Door wie
Gandaius Permanente Vorming
Contact
gpv@ugent.be
Website
http://www.law.ugent.be/gandaius/gpv/171012-nieuwepandrecht.html
Voeg toe aan mijn agenda

Op 12 oktober 2017 nemen drie experts het nieuwe pandrecht onder de loep, kort voor het in voege treedt op (uiterlijk) 1 januari 2018.

Met de wet van 11 juli 2013 heeft de wetgever het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen grondig hervormd. De inwerkingtreding van deze hervorming werd echter al herhaaldelijk uitgesteld omdat de nodige uitvoeringsmaatregelen op zich lieten wachten. Intussen werd de nieuwe regeling verfijnd door een reparatiewet van 25 december 2016.

Momenteel ziet het ernaar uit dat de hervorming op 1 januari 2018 in werking zal treden. Deze studieavond beoogt de belangrijkste vernieuwingen, in het bijzonder wat het pandrecht betreft, grondig toe te lichten.

Dra. Sandra Callewaert start met een uiteenzetting over de totstandkoming van het nieuwe pandrecht, waarbij zij zal analyseren op welke wijze, op welke goederen en voor welke schuldvorderingen een pandrecht zal kunnen worden gevestigd.
Vervolgens zal dhr. Luc Bontinck een toelichting geven over het nieuwe publiciteitssysteem dat door de hervorming werd ingevoerd: het pandregister. Ook de retributies voor het gebruik van het pandregister zullen aan bod komen.
Ten slotte zal prof. Joke Baeck de gevolgen van het nieuwe pandrecht uitgebreid behandelen. Zij zal aandacht besteden aan de rechten en plichten van partijen, de uitoefening van het pandrecht en rangconflicten met andere zakelijke zekerheden.

Meer informatie

(Personeelsleden en studenten van de Faculteit Recht en Criminologie kunnen gratis deelnemen, mits voorafgaandelijke aanmelding.)