Conferentie 'Privaatrecht in actie'

Wanneer
18-05-2018 van 13:00 tot 17:00
Waar
Academieraadzaal (Campus Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent)
Voertaal
Nederlands
Door wie
Gandaius Permanente Vorming
Contact
gpv@ugent.be
Website
http://www.law.ugent.be/gandaius/gpv/180518-privaatrecht.html
Voeg toe aan mijn agenda

Onderzoek naar hoe het (privaat)recht in de praktijk werkt, is de laatste jaren aan een opmars bezig en kan ook voor de rechtspraktijk nuttige inzichten opleveren. Op deze conferentie komen voorbeelden uit diverse domeinen van het privaatrecht aan bod.

Onderzoek naar hoe het (privaat)recht in de praktijk werkt, is de laatste jaren aan een opmars bezig en kan ook voor de rechtspraktijk nuttige inzichten opleveren.

Na een algemene uiteenzetting door Prof. Willem Van Boom over het nut van empirisch onderzoek in het (privaat)recht, komen zes voorbeelden uit diverse domeinen van het privaatrecht aan bod.

  • Contractenrecht: Prof. Ignace Claeys licht toe hoe vrederechters te werk gaan wanneer zij de huurprijs van een handelshuurovereenkomst “naar billijkheid” moeten vaststellen.
  • Familierecht: Dra. Christine Van Roy onthult de methode om de factoren te bepalen waarmee rechters rekening houden bij het opstellen van een verblijfsregeling voor kinderen na echtscheiding van hun ouders.
  • Aansprakelijkheidsrecht: Prof. Gijs van Dijck onderzoekt de rol van niet-financiële compensatie van slachtoffers, aan de hand van de zaken over seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk.
  • Goederenrecht: Dra. Maja Reynebeau gaat in op de opkomst van de warmtenetten en de goederenrechtelijke vragen die daarbij rijzen.
  • Beslagrecht: Dra. Sandra Callewaert legt enkele knelpunten bloot die bij de evenredige verdeling bij beslag op roerende goederen opduiken.
  • Faillissementsrecht: Prof. Joke Baeck gaat na wat er in geval van faillissement nog voor de schuldeisers overblijft en hoe de positie van deze schuldeisers zou kunnen worden verbeterd.