Congres 'Onrechtmatige bedingen in ondernemingscontracten'

Wanneer
26-11-2019 van 06:40 tot 15:30
Waar
De Abt (Lange Kruisstraat 4, 9000 Gent)
Door wie
Gandaius Permanente Vorming
Contact
gpv@ugent.be
Website
https://www.ugent.be/re/nl/diensten/gandaius/activiteiten-gpv/191126-ondernemingscontracten.htm
Voeg toe aan mijn agenda

Het Centrum voor Verbintenissenrecht en het Instituut voor Financieel Recht wijden een congres aan de implicaties van de nieuwe wet op ondernemingscontracten: 26 november 2019.

Met een recente Belgische wet van 4 april 2019 komt de rechtmatigheid van diverse contractuele clausules in ondernemingscontracten in het gedrang. De nieuwe regels zullen een belangrijke impact hebben op de wilsautonomie in relaties tussen ondernemingen.

De Belgische wetgever verbiedt voortaan ook in ondernemingsrelaties contractuele bedingen die een kennelijk onevenwicht creëren. De contractuele bedingen die in een grijze lijst zijn opgenomen, worden tot bewijs van het tegendeel vermoed onrechtmatig te zijn en de bedingen die in een zwarte lijst zijn opgenomen, worden onder alle omstandigheden verboden.

De studiedag is in vier delen opgebouwd. Eerst maken we u bij wijze van grondige inleiding vertrouwd met de nieuwe Belgische regels.

Vervolgens geven drie buitenlandse specialisten in de materie in het Engels een overzicht van de bestaande rechtspraak in Nederland, Frankrijk en Duitsland. In die landen bestaan immers al langer vergelijkbare regels. De cases uit onze buurlanden zullen ongetwijfeld een primaire inspiratiebron vormen voor bedrijfsjuristen, advocaten, rechters en wetenschappers. 

In de namiddag toetsen we in vier parallelle workshops diverse bedingen die vaak voorkomen in B2B contracten, via discussie op hun toekomstige rechtmatigheid, met als doel een diepgaand inzicht te verwerven in de concrete impact van de nieuwe regels.

Ten slotte worden de besluiten van die workshops in plenum gepresenteerd.