XLVIe PUC Willy Delva: Digitalisering - sessie 4

Wanneer
12-03-2020 van 17:00 tot 19:00
Waar
Auditorium NB I van Campus Aula (Universiteitstraat 4, 9000 Gent)
Door wie
Gandaius Permanente Vorming
Contact
gpv@ugent.be
Website
https://www.ugent.be/re/nl/diensten/gandaius/activiteiten-gpv/pucdelva
Voeg toe aan mijn agenda

Informatie over de vierde sessie (van 8) van de 46ste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (gewijd aan digitalisering) over: privacy en informatie-uitwisseling.

De laatste decennia doorkruist de digitalisering steeds meer onze (persoonlijke en economische) leefwereld. Digitale omgangsvormen vullen onze handelingen aan, of komen hiervoor zelfs in de plaats. Gegevens en transacties worden op een vaak snellere, en schijnbaar onpersoonlijkere wijze verwerkt. Het hebben en verwerken van data wordt een waarde op zich, nieuwe handelscontracten zien het licht en bestaande transacties krijgen een digitaal evenbeeld.

Deze evolutie noodzaakt tot bijkomende regulering op tal van rechtsdomeinen. Hoe registreer je aanwezigheden bij online-meetings, waar is een vennootschap gevestigd, waar en wanneer komt een overeenkomst tot stand, wat is de rol en betekenis van het werken volgens aansturende logaritmes ? Wat is de waarde van een digitaal goed en hoe kan dit tegen namaak of reproductie worden beschermd, is een digitale verloning denkbaar en hoe moet deze worden gewaardeerd ? Hoe moet in een digitale omgeving privacy worden beschermd en welke (al dan niet nieuwe) misdrijven vereisen een aangepaste bestraffing ? Hoe worden investeringen in digitalisering beschermd en fiscaal ondersteund ?

Diverse complexe vraagstukken stellen de wetgever voor nieuwe uitdagingen om bestaand recht in een nieuwe context te interpreteren, dan wel een aangepast wettelijk kader te voorzien. Deze vraag naar verder regulerende kaders overstijgt per definitie de Belgische grenzen. Ook vanuit Europese en internationale hoek werden allerhande initiatieven genomen, met een soms meer gemondialiseerde benadering tot gevolg.

Deze cyclus beoogt binnen dit kader een overzicht aan te reiken inzake het geheel aan evoluties met een ultieme blik op de toekomst. Vanuit hun eigen rechtsdomein werden tal van specialisten aangeschreven om de knelpunten van de digitalisering voor hun vakgebied te duiden. Deze sessies worden tenslotte afgesloten met een blik gericht op de nabije toekomst. Hoe kijkt men vanuit het beleid aan tegen de uitdagingen van de digitalisering en wat kan de rechtsonderhorige nog verwachten ?

Deze vierde sessie behandelt de digitale samenleving, privacy en gegevensbescherming.

De voordrachten worden verzorgd door:

  • Eva Lievens (docent Universiteit Gent) en Liesa Keunen (doctoraatsbursaal Universiteit Gent)
  • Sylvie De Raedt (postdoctoraal medewerker Universiteit Gent, advocaat)

Inschrijven

Leden van de faculteit Recht en Criminologie kunnen gratis deelnemen, mits voorafgaande melding. Voor het verslagboek kan aan de gunstprijs van € 90 ingetekend worden (via het elektronisch inschrijvingsformulier).

Niet-leden van de faculteit kunnen inschrijven via het elektronische inschrijvingsformulier.

Elektronisch inschrijvingsformulier

Alumni Rechten Gent

Leden van de alumnivereniging Alumni Rechten Gent genieten van een korting van € 5 per sessie.