UITGESTELD NAAR 2021: 24ste Maritiem Symposium: De impact van geopolitieke ontwikkelingen op scheepvaart en havens

Wanneer
20-05-2020 van 13:30 tot 17:40
Waar
Filmzaal Plateau, Campus Aula (Paddenhoek 3, 9000 Gent)
Door wie
Gandaius Permanente Vorming
Contact
gpv@ugent.be
Website
https://www.ugent.be/re/nl/diensten/gandaius/activiteiten-gpv/maritiemsymposium.htm
Voeg toe aan mijn agenda

Het 24ste Maritiem Symposium buigt zich over de impact van geopolitieke ontwikkelingen op havens en scheepvaart. Omwille van de quarantainemaatregelen wordt het symposium verplaatst naar mei 2021.

Het lijkt soms of het tijdperk van de voortschrijdende globalisering van de economie stilaan voorbij is. Waar de deur gisteren wijd open stond (al was dat soms vooral in één richting), gaat ze steeds vaker op een minder brede kier staan. De vraag rijst of de wereldhandel aan een herijking toe is. Voor havens en scheepvaart, die de doorgeefluiken van die wereldhandel zijn, kan dat verregaande gevolgen hebben.

De kranten staan er vol van: met de Brexit trekt het Verenigd Koninkrijk de deur van de Europese Unie achter zich dicht, handelsoorlogen steken stokken in de wielen van de wereldhandel, sancties leggen de handel met landen zoals Iran en Rusland aan banden, China timmert voort aan het logistieke en infrastructurele luik van zijn nieuwverworven positie als toonaangevende wereldeconomie…

Voor havens en scheepvaart staat bij dit alles ontzettend veel op het spel. Als de goederenstromen gaan haperen of zich verleggen omwille van geopolitieke spanningen, het opwerpen van nieuwe handelsbelemmeringen of het losbarsten van handelsconflicten, dan voelen zij dat vaak het eerst. Een crisis loert dan om de hoek, al kunnen ook nieuwe kansen opduiken.