43e PUC Willy Delva: Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in een veranderde samenleving?

Wanneer
16-02-2017 18:30 tot 27-04-2017 21:00
Waar
Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent)
Voertaal
Nederlands
Door wie
Gandaius Permanante Vorming (RE56)
Contact
gpv@ugent.be
Website
http://www.law.ugent.be/gandaius/gpv/pucdelva
Voeg toe aan mijn agenda

De 43ste editie van de Postuniversitaire Cyclus Willy Delva is gewijd aan het strafrecht en het strafprocesrecht.

In het kader van de Postuniversitaire cyclus Willy Delva werd voor het laatst in het voorjaar 2006 aandacht besteed aan het strafrecht en het strafprocesrecht. Het was dus hoog tijd om na meer dan tien jaar opnieuw deze rechtstak onder de loep te nemen.

Hierbij werd ervoor geopteerd om zoals in de vorige editie aandacht te besteden aan diverse aspecten van het materieel en formeel strafrecht en dit zowel vanuit nationaalrechtelijk als internationaal oogpunt. Het bijzonder strafrecht en de strafuitvoering ontbreken evenmin.

De eerste sessie (16/2/2017) betreft aspecten van sociaal strafrecht, het recidiverisico in het strafrecht en de juiste betekenis van het ne bis in idem-beginsel.

In de tweede sessie (23/2/2017)wordt gepeild naar aspecten van straftoemeting en strafuitvoering met het elektronisch toezicht en de autonome probatie, de nieuwe interneringswetgeving en de rol van de justitie-assistent bij de uitvoering van straffen.

In de derde (9/3/2017) en de vijfde sessie (30/3/2017) worden meer klassieke aspecten van straf(proces)recht bestudeerd zoals de voorlopige hechtenis, het verdachtenverhoor, de positie van het slachtoffer in strafzaken, onderhandelde justitie, het verzet en het hoger beroep en de rechtspersoon in het strafproces.

De vierde sessie (16/3/2017) is dan weer gewijd aan de Europese invloed op het strafrecht en bestudeert nader het Europees onderzoeksbevel, de Europese politieinformatieuitwisseling en de handhaving van privacy-inbreuken na de nieuwe Algemene Dataprotectieverordening.

De zesde en voorlaatste sessie (20/4/2017) handelt over het terrorisme, radicalisering en bestuurlijke handhaving, de gegevensuitwisseling bij politie en de deontologie van magistraten.

In de slotrede (27/4/2017) zal de minister van Justitie ingaan op het strafrechtelijk beleid vroeger en nu.

Dit uitgebreide en gevarieerde programma wordt vorm gegeven met de medewerking van eminente sprekers, wat andermaal garant moet staan voor een succesvolle en verrijkende lessencyclus.