Rechtskroniek voor het Notariaat 43

Wanneer
30-11-2023 van 18:00 tot 21:00
Waar
Auditorium A
Voertaal
Nederlands
Door wie
Gandaius Academy
Contact
gandaius@ugent.be
Website
https://gandaiusacademy.ugent.be/RKN-43

Deze Rechtskroniek is gewijd aan drie onderwerpen die voor de notarissen en notariële medewerkers, maar ook voor advocaten en magistraten erg relevant zijn: de nieuwe Vlaamse pachtwetgeving, het nieuwe decreet woonreservegebieden, en het onerven van een reservataire erfgenaam in het nieuwe familiaal vermogensrecht.

Het Vlaams Pachtdecreet: en de notaris, hij ploegde voort

De lang verwachte hervorming van de pachtwetgeving in Vlaanderen kondigt zich aan. Deze bijdrage betreft in de eerste plaats een opfrissing van de bepalingen van de Pachtwet, waarna we bijzondere aandacht besteden aan de wijzigingen die het nieuwe Pachtdecreet voor ogen heeft. Daarnaast worden enkele voor het notariaat relevante topics uitgelicht, onder meer het voorkooprecht, de onderpacht en pachtoverdracht, de uitoefening van het beroep binnen een (landbouw)vennootschap, enz. zodat de notaris optimaal wordt klaargestoomd voor de nieuwe regelgeving.

De notaris en de onterfde reservataire erfgenaam

Een reservataire erfgenaam die onterfd wordt kan zijn reservatair aandeel enkel door inkorting in waarde herstellen wanneer de nalatenschap voor het overige aan andere reservataire erfgenamen toekomt. Hoe kan die erfgenaam zijn vordering realiseren en zijn reserve veiligstellen? Als de rechten van de reservataire erfgenaam daardoor herleid zijn tot een gewone schuldvordering rijst de vraag naar de positie en de rechten van de niet onterfde reservataire erfgenaam. Hoe moet de notaris hiermee omgaan? Welke wegen kan of moet de notaris volgen? Uiteindelijk zal moeten uitgemaakt worden hoe de notaris zijn bijstandsverplichting moet invullen.

Overzicht van de ontwikkelingsmogelijkheden van woonuitbreidingsgebied volgens het decreet Woonreservegebieden

Op 7 juli 2023 is het langverwachte ‘Woonreservedecreet’ in werking getreden. Dit decreet werd in het Vlaamse parlement goedgekeurd tegelijk met het Instrumentendecreet. Samen beogen de decreten een stap te zetten in de realisatie van de veel besproken ‘bouwshift’. Het Woonreservedecreet maakt tabula rasa van de regels voor de vergunningsmogelijkheden in de woonuitbreidingsgebieden, en het decreet voorziet een beperkt aantal nieuwe regels voor de ontwikkeling van de woonuitbreidingsgebieden. De uiteenzetting bespreekt de nieuwe regels voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een grond gelegen in een woonuitbreidingsgebied.

  • 18.00 - 18.05 uur: Verwelkoming door voorzitter prof. dr. Jan Bael (Hoogleraar UGent en erenotaris)
  • 18.05 - 18.50 uur: Het Vlaams Pachtdecreet: en de notaris, hij ploegde voort - Drs. Victor Godart (assistent UGent) en mevr. Elise Maes (praktijkassistent UGent en kandidaat-notaris)
  • 18.50 - 19.35 uur: De notaris en de onterfde reservataire erfgenaam - Em. prof. André Michielsens (erenotaris)
  • 19.35 - 20.05 uur: Pauze met broodjes
  • 20.05 - 20.50 uur: Overzicht van de ontwikkelingsmogelijkheden van woonuitbreidingsgebied volgens het decreet Woonreservegebieden - Mr. Pieter-Jan Defoort (advocaat bij LDR Advocaten)
Registreer online