Studiedag 'Estate planning in een Belgisch-Nederlandse context'

Wanneer
25-11-2022 van 12:00 tot 17:00
Voertaal
Nederlands
Door wie
Gandaius Academy
Contact
gandaius@ugent.be
Website
https://gandaiusacademy.ugent.be/

Bij ‘estate planning’ spelen grensoverschrijdende situaties steeds vaker een rol. Veel Belgen en Nederlanders brengen hun vermogens onder in het buitenland. In deze studiedag brengen we Nederlandse en Belgische specialisten samen om een ideaal vermogensbeheer met aandacht voor aspecten van schenk- en successierechten grondig te analyseren.

Na eerdere succesvolle edities inzake de fiscale aspecten van emigraties van vennootschappen en het in het buitenland aanhouden van onroerend goed, vormt deze derde studiedag een nieuwe samenwerking van vier partneruniversiteiten. Ditmaal gaat de aandacht naar grensoverschrijdende ‘estate planning’. Welke fiscale en onderliggende civielrechtelijke regels beheersen de overdracht van een vermogen, wanneer zowel Nederlandse, als Belgische aandachtspunten rijzen. Dit internationaal karakter kan enerzijds volgen uit de samenstelling van het vermogen (met zowel Belgische, als Nederlandse goederen), maar anderzijds ook uit de groep van potentiële begunstigden (met zowel Belgische, als Nederlandse rijksinwoners).

Het samenbrengen van Nederlandse en Belgische specialisten ter zake laat toe een grondige analyse te maken van het ideale vermogensbeheer met aandacht voor alle aspecten, inzake schenk- en successierechten. Hoe kan een optimale vruchtgebruikconstructie worden uiteengezet? Welke clausules kunnen in schenkingen, testamenten of erfovereenkomsten nuttig worden aangewend? Welke beperkingen komen eventueel voort vanuit het huwelijksvermogensrecht? Wanneer biedt een dergelijk grensoverschrijdend karakter, naast eventuele bijkomende moeilijkheden, ook extra opportuniteiten voor een verdere fiscale optimalisatie?

Deze studiedag beoogt zowel een algemeen kader te bieden van beide fiscale rechtsstelsels, als een aantal typisch voorkomende praktijksituaties grondig uit te diepen, met aandacht voor alle relevante rechtsgebieden waarmee men rekeningmoet houden bij de ideale tax planning.

Registreer online