Specialisatieopleiding Financieel recht

Voor wie
Studenten , Medewerkers , Bedrijven , Privépersonen , Alumni
Wanneer
Vanaf 01-10-2024 16:30
Waar
Faculteit Recht en Criminologie, UGent
Voertaal
Nederlands
Door wie
Gandaius Academy
Contact
gandaius@ugent.be
Website
https://gandaiusacademy.ugent.be/24-25/financieel-recht

Het financieel recht onderging het voorbije decennium een spectaculaire omwenteling. Binnen deze specialisatieopleiding willen we de deelnemer wegwijs maken in het complexe kluwen dat de financiële regelgeving is geworden. Dat doen we door de materie helder te structureren in vier modules die telkens zijn opgebouwd uit vier of vijf verschillende sessies. Binnen elke sessie wordt een duidelijk afgelijnd thema behandeld.

De klemtoon van het programma ligt op wat klassiek wordt aangeduid als het publiek financieel recht, namelijk de verschillende financiële marktparticipanten, hun statuut en hun toezichtsregime. Daarnaast is er ook aandacht voor de regulering van de financiële markten als dusdanig en de beleggingsinstrumenten die daarop worden verhandeld. Vanzelfsprekend wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de twee thema’s die binnen het financieel recht bovenaan alle beleidsagenda’s staan: duurzaamheid en digitalisering.

Wie daarnaast ook zijn of haar kennis in het privaat bankrecht wil verdiepen of vernieuwen, bieden we parallel met de specialisatieopleiding ook een online lessenpakket (micro-credential) in deze materie aan.

Aanpak

De docenten binnen de opleiding zijn absolute topexperten binnen hun vakgebied. De lessen worden verzorgd door professoren en (gewezen) onderzoekers van het Gentse Instituut Financieel recht, aangevuld met een aantal hooggekwalificeerde practici die in het bijzonder inzichten vanuit de toezichtspraktijk zullen bijbrengen. De lessen gaan, in principe, door in het Nederlands. De vierde module en de sessie over marktmisbruik vinden echter plaats in het Engels.

De opleiding richt zich tot al wie zijn of haar kennis van het financieel recht wil verbreden, verdiepen of actualiseren. We denken in het bijzonder aan young professionals uit de advocatuur, de consultancy, de bankenwereld of de toezichtsorganen en medewerkers van compliance-departementen.

We geloven in een onderwijsmodel waarbij er niet alleen ruimte is voor kennisoverdracht, maar ook voor interactie met de cursisten. Daarom houden we het aantal inschrijvingen bewust beperkt en zetten we in op maximale “on campus” lesdeelname. Het behalen van het opleidingscertificaat vereist daarom dat de deelnemer minstens de helft van de sessies on campus bijwoont. Voor wie uitzonderlijk niet ter plaatse kan deelnemen, wordt in lesopnames voorzien.

De opleiding hanteert academische standaarden. Daarom vereist het behalen van het getuigschrift van de opleiding dat bij het einde van elke module een korte online test wordt afgelegd. Het is ook mogelijk slechts in te schrijven voor een of meerdere modules uit de opleiding. In dat geval wordt enkel een aanwezigheidsattest uitgereikt.

We geloven dat deze opleiding tegemoetkomt aan eenreële nood vanuit de praktijk. Gesterkt door de vele positieve ervaringen en commentaren naar aanleiding van de eerste editie van de opleiding tijdens academiejaar 2023-2024, kijken we met veel enthousiasme uit naar deze nieuwe editie!

Registreer online