27/4/2017: Koen Geens over 'Strafrechtelijk beleid in 21ste eeuw'

(12-01-2017) Minister van justitie Koen Geens sluit de 43e PUC Delva af met de lezing 'Naar een humaan strafrechtelijk veiligheidsbeleid in de 21ste eeuw'.

Op de slotsessie van de XLIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, brengt Minister van Justitie Koen Geens de slotlezing 'Naar een humaan strafrechtelijk veiligheidsbeleid in de 21ste eeuw'. 

Deze slotsessie vindt plaats op donderdag 27 april 2017 in de Aula van de Universiteit en start om 19.00 uur. Aansluitend is er een receptie.

"Wil ons land een krachtdadig, effectief en efficiënt antwoord bieden op de meest prangende criminaliteits- en onveiligheidsfenomenen, gaande van rondtrekkende dadergroepen tot cybercrime, dan zijn grensoverschrijdende akkoorden onontbeerlijk. Het strafrechtelijk beleid mag daarom het internationaal aspect niet uit het oog verliezen.
In mijn uiteenzetting zal ik het achtereenvolgens hebben over de beleidsplanning in het algemeen, over de geplande hercodificatie van het strafrecht, en ten slotte over de hervorming van de instellingen, de justitiële actoren en het beheer van de middelen."

Willy Delva

Meer informatie over de XLIIIe PUC Willy Delva