Programma van rechtshistorisch congres Gent-Luik voorgesteld

(07-06-2017) In september 2017 vieren de rechtsfaculteiten van Gent en Luik hun 200ste verjaardag door middel van een rechtshistorisch congres, waarvan het programma onlangs werd voorgesteld.

logo 200 jaar UGentDit jaar herdenken de Gentse en de Luikse rechtsfaculteiten hun tweehonderdste verjaardag. Om dit te vieren organiseren zij een gezamenlijk congres dat enerzijds terugblikt op het verleden, anderzijds vooruitkijkt naar de uitdagingen van de toekomst. Het verleden komt aan bod op de eerste dag in Gent. Na lezingen over universiteitsgeschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van de beide rechtsfaculteiten in het bijzonder, komen de grote figuren uit de voorbije tweehonderd jaar aan bod van François Laurent tot Michel Franchimont.

De tweede dag in Luik probeert een kijk te geven op de toekomst. Eminente sprekers geven hun visie op de te verwachten ontwikkelingen in onderzoek en onderwijs aan de rechtsfaculteiten. Welke uitdagingen staan onze faculteiten te wachten? Hoe omgaan met de nieuwe methoden van onderwijs en onderzoek? Wat met de toenemende commercialisering van de academische wereld?

Meer informatie