Nieuwe lokalen voor Facultaire diensten

(11-09-2017) De medewerkers van het facultaire onthaal en de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning hebben hun nieuwe lokalen betrokken.

In deze zomer van 2017 verhuisden (of verhuizen) enkele diensten van zowel het Decanaat als de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) naar de voormalige Braunschool. Daar worden alle facultaire diensten immers gecentraliseerd.

1. Decanaat

  • Een Facultair Onthaal is gecreëerd in de Noordvleugel (gelijkvloers) en daar vindt u de logistieke dienst van het Decanaat terug. U kan er terecht voor het ontlenen van een laptop of beamer, voor de sleutel van een lokaal of voor informatie over (het gebruik van) apparatuur. Op termijn verandert ook het postadres van de faculteit naar Voldersstraat 3 en dienen (post)pakketten daar toe te komen.
  • Het International Relations Office (IRO) verhuisde naar de Zuidvleugel (gelijkvloers), naar het lokaal aan de doorgang tussen de twee binnenkoeren, maar de ingang is via de Paddenhoek.
  • De stagecoördinator Rechten (Karen Rötgens) verhuisde naar het Decanaat in de Noordvleugel (1ste verdieping).

2. Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning

  • De Facultaire StudentenAdministratie (FSA) verhuisde naar de Zuidvleugel (gelijkvloers), waar zij het het lokaal aan de doorgang tussen de twee binnenkoeren deelt met het IRO; de FSA bereikt u via die doorgang.
  • Het Monitoraat verhuisde naar de Noordvleugel (gelijkvloers) (naar de voormalige lokalen van de FSA), waar het gebruik kan maken van drie consultatielokalen.
  • De Cel Kwaliteit Onderwijs (CKO) verhuist eerstdaags naar de Noordvleugel (1ste verdieping), om een bureau te delen met enkele medewerkers van het Decanaat.

Kortom:

Als u via de Voldersstraat de voormalige Braunschool betreedt, ziet u volgende bewegwijzering:

Onthaal faculteit Doorgang naar de binnenkoer Monitoraat: verhuisd naar Voldersstraat 3

Zie ook: