200 jaar rechtsfaculteiten in Gent en Luik

(18-09-2017) In 2017 blazen de rechtsfaculteiten van Gent en Luik 200 kaarsjes uit en dat wordt gevierd: op 20 en 21 september blikken we terug naar het verleden, met de talrijke grote figuren, maar kijken we ook vooruit naar de toekomst.

salle académique luik (2)Dit jaar herdenken de Gentse en de Luikse rechtsfaculteiten hun tweehonderdste verjaardag. Om dit te vieren organiseren zij een gezamenlijk congres dat enerzijds terugblikt op het verleden, anderzijds vooruitkijkt naar de uitdagingen van de toekomst.

Het verleden komt aan bod op de eerste dag in Gent. Na lezingen over universiteitsgeschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van de beide rechtsfaculteiten in het bijzonder, komen de grote figuren uit de voorbije tweehonderd jaar aan bod van François Laurent tot Michel Franchimont.

De tweede dag in Luik probeert een kijk te geven op de toekomst. Eminente sprekers geven hun visie op de te verwachten ontwikkelingen in onderzoek en onderwijs aan de rechtsfaculteiten. Welke uitdagingen staan onze faculteiten te wachten? Hoe omgaan met de nieuwe methoden van onderwijs en onderzoek? Wat met de toenemende commercialisering van de academische wereld?

Meer informatie