Overlijden prof. em. Guy Schrans

(30-03-2018)

Met droefheid melden we u dat prof. em. Guy Schrans, emeritus buitengewoon hoogleraar van de faculteit Rechtsgeleerdheid, op 27 maart 2018 is overleden.

 

Prof. Guy Schrans werd geboren te Gent op 25 november 1937.

Hij behaalde het diploma van doctor in de Rechten in 1960 aan de voormalige Rijksuniversiteit Gent en een master of Laws aan de Harvard University in 1961. In 1966 werd hij tevens geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de rechten met specialiteit Europees Recht.

Sedert 1 januari 1964 was prof. Guy Schrans aangesteld als assistent en vanaf 1 oktober 1967 als docent. Met ingang van 1 oktober 1971 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar en titularis van de leerstoel “Europees Recht” en vanaf 1 oktober 1987 tot buitengewoon hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Prof. Guy Schrans was ook bijzonder actief in het internationaal economisch recht en het financieel recht. Niet alleen doceerde hij deze opleidingsonderdelen aan zijn studenten, die zijn doceerstijl bijzonder apprecieerden, tevens schreef hij enkele basiswerken in deze gebieden van het recht. In 1990 richtte hij mee het Instituut Financieel Recht op aan de Universiteit Gent.

Buiten de UGent was prof. Guy Schrans tevens advocaat bij de balies van Brussel en Gent,  assessor bij de afdeling wetgeving  van de Raad van State,  volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid van Gent. Na zijn emeritaat  schreef hij nog verschillende geschiedkundige boeken.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 4 april 2018 om 11 uur in de Protestantse Kerk – Gent centrum, hoek Brabantdam en St.-Kristoffelstraat.

Rouwbetuiging: familie Schrans: p/a Bredestraat 72, 9041 Oostakker