Charlotte Willemot wint Driejaarlijkse prijs van het Antwerps Notariaat

(09-12-2022) Elke drie jaar bekroont het Genootschap van Notarissen van de provincie Antwerpen een werk dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de rechtswetenschap en van nut is voor het Belgisch notariaat. De laureaat is dit jaar Charlotte Willemot.

Charlotte Willemot, als praktijkassistent verbonden aan de vakgoep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, ontvangt de Driejaarlijkse prijs van het Antwerps Notariaat voor haar werk “Het beheer van appartementsmede-eigendommen. Een kritische analyse en rechtsvergelijkende evaluatie van het wettelijke organisatiemodel voor het beheer van appartementsmede-eigendommen”.  

Het belang van een efficiënt organisatiemodel voor het beheer van appartementsmede-eigendommen wordt alsmaar duidelijker in het licht van een aantal urgente vraagstukken, zoals het nijpende huisvestingsprobleem in onze (groot)steden en de klimaatdoelstellingen die dringend moeten worden gehaald.   

De prijs werd plechtig uitgereikt op donderdag 1 december 2022 tijdens een academische zitting in het Notarishuis in Antwerpen. De jury bestond uit notarissen, magistraten en academici onder het voorzitterschap van de heer Rob Hobin (de eerste voorzitter van het Hof van Beroep).

Willemot promoveerde met dit proefschrift tot doctor in de rechten op 8 juli 2020. De promotor was prof. dr. Annelies Wylleman. De leden van de examencommissie waren Prof. dr. Vincent Sagaert (KUL Kulak), Prof. dr. Nicolas Carette (UA), Prof. dr. Roel Mertens (Open Universiteit), Prof. dr. Joke Baeck, Prof. dr. Christoph Van der Elst en Prof. dr. Michel Tison (Voorzitter). 

Het proefschrift werd in 2021 onder dezelfde titel uitgegeven door die Keure. 

Meer informatie