Mensenrechten zijn zo 'global North'. Of niet? (closing seminar International Francqui Professor Chair)

(27-05-2021) Zijn mensenrechten louter een concept van en uit het globale Noorden? Enkele jonge onderzoekers nemen het perspectief van het globale Zuiden mee in dit closing seminar van de International Francqui Professor Chair van prof. Thomas Spijkerboer.

Mensenrechten worden vaak geanalyseerd alsof het een concept is van het globale Noorden. Het perspectief van het globale Zuiden is vaak een blinde vlek. Dat is zowel methodologisch als omwille van globale rechtvaardigheid een probleem.

Als houder van de leerstoel International Francqui Professor begeleide prof Thomas Spijkerboer enkele jonge Belgische onderzoekers om ook dat perspectief van het Zuiden te onderzoeken. Ze doken in de Third World Approaches to International law (TWAIL) en in het bijzonder in de case van  het Inter-American Court of Human Rights.

Deze leerstoel werd dit jaar toegekend aan en gehost door de UGent, met prof. Marie-Benedicte Dembourg als promotor.

Tijdens het closing seminar delen de onderzoekers wat zij zien als de relevantie van het perfectief van het globale Zuiden in de praktijk en het onderzoek van internationale mensenrechten.

U kan het closing seminar volgen via Zoom na registratie.

Meer info en het programma lees je op de website van onze onderzoeksgroep Human Rights Centre.

closing seminar Thomas Spijkerboer global south perspective Human Rights Law

alle betrokken logo's