Diversiteitsdag Faculteit Recht en Criminologie

(19-02-2020) Op maandag 9 maart organiseert de Faculteit Recht en Criminologie voor het eerst een diversiteitsdag. Hier vindt u het goed gevuld programma.

 

Lunchsessie DIVERS Onderzoek en Studentenleven

12u30-13u30

Kom langs voor een interessante babbel tijdens uw lunchpauze, een koud hapje door Veggie is Halal of een gratis koffie na de lunch. Aan de hand van posters stellen onderzoekers hun aan diversiteit gerelateerd onderzoek voor. Ook verenigingen gericht op diverse studenten doen hun werking uit de doeken.

Waar? Ontmoetingsruimte, Universiteitstraat 4, 9000 Gent
Wie? studenten, UGent personeelsleden, alumni, externen.

(Inschrijven is niet nodig)

Middagdebat Durf DIVERS Denken

14u30-16u30

“Op de UGent mogen alle meningen aan bod komen. Controversiële meningen verbieden is een straatje zonder einde”.

Els Keytsman (Directeur UNIA), Bart Brinckman (De Standaard), Kati Verstrepen (Liga voor Mensenrechten), Jogchum Vrielink (Université Saint-Louis Bruxelles) en Othman El Hammouchi (auteur, opiniemaker) gaan in debat over vrijemeningsuiting aan de hand van vier stellingen.. Eva Brems modereert.

Waar? Filmzaal Plateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent
Wie? studenten, UGent personeelsleden, alumni, externen.

Schrijf hier in

Avondprogramma DIVERS UGent

17u-19u

Het avondprogramma wordt ingeleid door vicerector Mieke Van Herreweghe. Khalid Benhaddou licht zijn rol als opdrachthouder diversiteit toe. Jannick Demanet belicht de instroom en doorstroom van kansengroepen in het hoger onderwijs en Joz Motmans focust op het UGent transgenderbeleid. Decaan Michel Tison geeft een nabeschouwing en het geheel wordt gemodereerd door Jinske Verhellen. Charlotte De Kock sluit af met een dankwoord.

Waar? Filmzaal Plateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent
Wie? studenten, UGent personeelsleden, alumni, externen.

Schrijf hier in

Receptie door Veggie is Halal

19u-21u

Veggie is Halal is een samenwerkingsverband tussen VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims), EVA vzw en Stad Gent. Veggie is Halal is een label voor wereldse eethuizen die een bijzonder vegetarisch en/of veganistisch alternatief aanbieden.

Waar? Facultaire Raadzaal, te bereiken via Volderstraat 3 of Paddenhoek 5, 9000 Gent
Wie? UGent personeelsleden, alumni, externen.

Schrijf hier in

Doorlopende activiteiten

 • Women for a change!: Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag zullen onze auditoria gedurende een week de naam dragen van een vrouw die het verschil maakt of gemaakt heeft op vlak van diversiteit. Ontdek welke vrouwen werden geselecteerd door onze studenten en UGent personeelsleden.
 • Alumni en Diversiteit: Aan de hand van posters geven diverse alumni hun blik op diversiteit in het studentenrestaurant.
 • Student Instagram Take Over: Studenten nemen gedurende een week de facultaire Instagram over en denken samen na over de vraag: wat betekent diversiteit voor mij?

Meer info over de sprekers

 • Khalid Benhaddou is coördinator Onderwijsnetwerk Islamexperten, Platform Vlaamse Imams & Moslimtheologen, directeur CIRRA (Centre for Intellectual Reformation, Research and Advice), projectleider Diversiteit aan de Universiteit Gent, lid van het Vlaams Vredesinstituut en van de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent.
 • Bart Brinckman is senior writer wetstraat bij De Standaard en al meer dan twintig jaar Wetstraatjournalist. Na zijn studie geschiedenis volgde hij nog een bijkomend jaar Communicatiewetenschappen. Zijn spraakmakende thesis over negationisme leverde hem een grote onderscheiding op en hij geldt nog steeds als een expert inzake extreemrechts en negationisme.
 • Jannick Demanet is docent aan de Vakgroep Sociologie, onderzoeksgroep CuDOS (Cultural Diversity: Opportunities and Socialisation), Universiteit Gent. Zijn onderzoeksinteresse situeert zich in het domein van de onderwijssociologie, waar hij contextuele effecten uitgaande van schoolcontexten en onderwijssystemen, op anti schoolse attitudes en gedrag, en postsecundaire onderwijsuitkomsten bestudeert.
 • Othman El Hammouchi is een jonge, conservatieve filosoof en opiniemaker. Hij is opgegroeid in Vilvoorde als kind van orthodoxe moslims van Marokkaanse afkomst. Al op jonge leeftijd toonde hij interesse in geschiedenis, filosofie, wetenschap en alles wat naar het academische neigt. Sinds 2016 schrijft hij regelmatig opiniestukken voor onder andere Doorbraak, De Standaard, Knack, De Morgen en VRT. Hij is auteur van Lastige Waarheden (2018).
 • Els Keytsman studeerde Bedrijfsmanagement en Toegepaste Economische Wetenschappen (VUB). Nadat ze enkele jaren politiek actief was, werd ze diensthoofd van de Politieke Dienst van Oxfam-Wereldwinkels vzw en directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze is ook internationaal actief en zetelt als onafhankelijk lid in de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) en is lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (RNTL).
 • Joz Motmans is gastprofessor Genderstudies aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en coördinator van het Transgender Infopunt aan het UZ Gent.
 • Kati Verstrepen is mensenrechtenadvocate bij Antigone Advocaten en – sinds november 2017 – voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Daarnaast is zij ook voorzitter van de VZW Nansen asbl, een juridisch expertisecentrum inzake internationale bescherming. Van bij de aanvang legde zij zich toe op het vreemdelingenrecht, een materie die zij intussen – na bijna 30 jaar – door en door beheerst. Van 2014 tot en met 2016 was zij bovendien stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen.
 • Jogchum Vrielink is professor aan de Université Saint-Louis Bruxelles. Hij is gedoctoreerd in de rechten, en studeerde bovendien bestuurskunde en antropologie. Zijn doctoraat ging over de bestrijding van rasgerelateerde uitingsdelicten in België, waarbij juridisch en sociaal-juridisch onderzoek werd gecombineerd. Zijn onderzoek focust op het non-discriminatie recht, fundamentele rechten (vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid in het bijzonder), en de uitdagingen van multiculturalisme voor het recht en de rechtsantropologie.