Diversiteitsgevoelig onderwijs aan de UGent: studenten gezocht voor gespreksmomenten

(31-05-2021) Iedereen is wie die is. Dat geldt voor wie ons onderwijs 'maakt' én voor wie ons onderwijs 'krijgt'. Hoe maak je dat onderwijs op zo’n manier dat het die diversiteit respecteert? Of beter nog: dat het sterker wordt door verschillen te 'benutten'.

We leven al lang niet meer in een wereld waarin je teruggetrokken in een grot de beste beslissingen neemt. Kennis is zodanig geëvolueerd dat je in team sterker bent dan alleen. Daarbij telt elk talent. Onze universiteit kiest bewust voor diversiteit en inclusie. Ook los van voorgaande is het van belang dat iedereen dezelfde kans krijgt zich thuis te voelen aan onze universiteit en faculteit.

De faculteit Recht en Criminologie is 1 van de 5 faculteiten in de werkgroep Divscan. Die werkgroep stelt voor lesgevers een diversiteitsscan en een  coachingsraject op.

Het doel is:

  • een tool (scan of reflectie-instrument) ontwikkelen die docenten en UGent-medewerkers moet helpen om beter om te gaan met de diversiteit in al haar facetten;
  • een coachingtraject opzetten dat hen helpt om met de tool om te gaan en waar onderlinge uitwisseling mogelijk is. 

De andere faculteiten zijn Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Letteren en Wijsbegeerte.

Neem (na je examens) deel aan den gesprek hierover

Daarover gaan we in gesprek gaan met een diverse groep studenten. Heb je als student bemoedigende, minder goede ervaringen, veelbelovende praktijken en/of moeilijke momenten meegemaakt of gezien? Vertel ze ons op één van de 4 gespreksmomenten. Op deze pagina lees je hoe je deelneemt aan 1 van die groepsgesprekken over diversiteitsgevoelig onderwijs.