Eredoctoraat voor Jeffrey Brantingham

(02-03-2023) De impact van Jeff Brantingham (University of California, Los Angeles) op de criminologie is onmiskenbaar. Dit eredoctoraat is een erkenning van zijn baanbrekende, interdisciplinaire onderzoek dat veel collega’s binnen de faculteit heeft beïnvloed.

Wiskundige modellen

Jeff Brantingham is Professor of Anthropology aan de University of California Los Angeles. In zijn onderzoek naar de invloed van de omgeving op criminaliteit combineert hij tal van disciplines, waaronder criminologie, wiskunde, gedragsecologie, en digitale archeologie. Zijn bijdragen aan de criminologie bestrijken meerdere deeldomeinen van het vakgebied.

Zo ontwikkelde hij wiskundige modellen die de vorming van criminaliteitspatronen in tijd en ruimte simuleren, introduceerde hij gedragsecologische benaderingen van crimineel gedrag en legde hij de basis van predictive policing algoritmen. Zijn onderzoek heeft binnen de faculteit het onderzoek van vele collega’s rechtstreeks en onrechtstreeks beïnvloed.

Maatschappelijke impact

Naast zijn unieke, interdisciplinaire wetenschappelijke verwezenlijkingen, heeft Jeff Brantingham bijzonder oog voor de maatschappelijke impact van zijn werk. Zijn samenwerking met politie en beleidsmakers heeft bijvoorbeeld bijgedragen tot het terugdringen van bendegeweld in Los Angeles. Bovendien is Jeff Brantingham mede-oprichter van de tech start-up Geolitica. Dit bedrijf ondersteunt data-gestuurde en evidence-based gemeenschapsgerichte politiezorg door meer transparantie en verantwoording te brengen in politiewerk.

Uitreiking

De eredoctoraten worden uitgereikt op 24 maart 2023 om 15.30 uur tijdens de Dies Natalis viering van de Universiteit Gent in de Aula van de Universiteit Gent. Professor Christophe Vandeviver treedt op als promotor van de eredoctor, samen met de professoren Wim Hardyns, Jelle Janssens, Antoinette Verhage en Lieven Pauwels.

Studienamiddag

In aanloop naar Dies Natalis organiseert de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht in samenwerking met het Business Development Consortium i4S—Smart Solutions for Secure Societies en het Interdisciplinair Onderzoeksconsortium IDC Crime, Criminology and Criminal Policy een studienamiddag over de toekomst van big data policing bij de Belgische politie.


Tijdens deze studienamiddag deelt Jeff Brantingham zijn expertise en inzichten met betrekking tot predictive policing. De studienamiddag gaat door op woensdag 22 maart om 13.30 in Zebrastraat.

Praktisch

Studienamiddag

Uitreiking eredoctoraat

  • Vrijdag 24 maart 2023 om 15.30 uur
  • Aula van de Universiteit Gent, Voldersstraat 9
  • Volg de livestream