Prestigieuze International Francqui Professor Leerstoel aan faculteit Recht & Criminologie

international Francqui Professor Chair 2021 (vergrote weergave)

international Francqui Professor Chair 2021

(05-01-2021) De faculteit Recht en Criminologie is gastheer voor de prestigieuze International Francqui Professor Leerstoel en ontvangt prof. dr. Thomas Spijkerboer op 20 januari 2021.

Prof. dr. Thomas Spijkerboer (VU Amsterdam) is een autoriteit op vlak van het internationale migratie- en vluchtelingenrecht. Hij  kreeg dit jaar van de Francqui Stichting het mandaat International Francqui Professor Leerstoel. Onze Gentse onderzoekers zijn fier dat het ingediende dossier, waarbij de UGent ‘onthaalinstelling’ is, werd geselecteerd door de Francqui Stichting.

Prof. dr Marie-Bénédicte Dembour (UGent) treedt op als promotor en ontvangt dus professor Spijkerboer. Met deze leerstoel financiert de Francqui Stichting het verblijf van 3 tot 6 maanden van een buitenlands hoogleraar in België. De leerstoel richt zich tot onderzoekers van een zeer hoog niveau en met een wereldreputatie. Het doel is om hoogleraren aan te trekken die in andere omstandigheden niet naar België zouden komen. Tijdens dit verblijf draagt de leerstoelhouder bij aan de vorming van jonge wetenschapper door contacten, seminaries en lezingen. De leerstoel moet ook een sterk interuniversitair karakter hebben.. Uiteraard gebeurt dat dit jaar corona-proof.

Op 15 januari geeft prof. Spijkerboer de Inaugurale les. Dit gebeurt digitaal. Deelnemen kan na registratie.

alle betrokken logo's