Clara Burbano Herrera ontvangt prestigieuze Europese grant

(17-03-2022) Het European Research Council (ERC) kent professor Clara Burbano Herrera, gespecialiseerd in mensenrechten, een ERC grant toe. Deze belangrijke onderzoeksbeurs stimuleert en waardeert grensverleggend onderzoek.

Maar liefst vier UGent'ers ontvangen dit jaar een ERC grant. Ook professor Clara Burbano Herrera van de faculteit Recht en Criminologie en verbonden aan het Human Rights Centre van de UGent heeft een grant bemachtigd.

Burbano Herrera doet onderzoek naar zogenaamde 'urgente maatregelen' (UM). Dat zijn maatregelen die mensenrechteninstanties toekennen om personen te beschermen die in zich in zorgwekkende situaties bevinden. Bijvoorbeeld wanneer iemands recht op leven, integriteit of gezondheid dreigt geschonden te worden. Denk aan de leefomstandigheden van gevangenen in sommige landen.

IMPACTUM

Met het project IMPACTUM wil Burbano Herrera, op interdisciplinaire wijze, de impact onderzoeken van urgente maatregelen op gedetineerden in zes Latijns-Amerikaanse landen.

Eerdere studies over urgente maatregelen focussen op de procedurele juridische aspecten. Maar, zo wil het project uitzoeken, hoe zit het met de praktische, financiële en politieke beperkingen die de uitvoering van urgente maatregelen bemoeilijken?

Door de volledige context te bestuderen waarin urgente maatregelen worden toegepast, wil IMPACTUM een 'kritisch normatief impactkader' ontwikkelen dat nuttig is voor verdere analyse en tegelijk aangeeft hoe urgente maatregelen best geformuleerd worden.

Meer weten over ERC grants?

Prof. Clara Burbano Herrera is verbonden aan