JUSTICE WITHOUT RETRIBUTION - Part 3

(10-05-2017) Welke strafrechtelijke maatregelen zijn enerzijds verenigbaar met een ontkenning van vrije wil en schuld, maar anderzijds toch effectief en humaan.

Jan Verplaetse (Faculteit Rechtsgeleerdheid), Farah Focquaert en Sigrid Sterckx (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) organiseren de internationale conferentie:

JUSTICE WITHOUT RETRIBUTION (part III)

Centraal in deze academische sequel staat de vraag welke strafrechtelijke maatregelen enerzijds verenigbaar zijn met een ontkenning van vrije wil en schuld, maar anderzijds toch effectief en humaan zijn.

 

 Keynote sprekers: Adrian Raine, Derk Pereboom, Bruce Waller en Thomas Nadelhoffer

 

 Practicalia:

Datum: vrijdag 2 en zaterdag 3 juni 2017
Plaats: Auditorium A, Faculteit Rechtsgeleerdheid (Universiteitstraat 4-6, 9000 Gent)

Meer over het doel van de conferentie, het programma, alle praktische informatie en de mogelijkheid tot gratis inschrijving vind je via deze link

*******************************

CONFERENCE: JUSTICE WITHOUT RETRIBUTION III (in English)

The conference is the third in a series of conferences organized by the recently developed The Justice Without Retribution Network which brings together world-leading academics (Derk Pereboom, Adrian Raine, Bruce Waller, Thomas Nadelhoffer) and promising early career researchers, from a range of jurisdictions. The main focus of the conference involves original and timely proposals for non-retributive criminal justice, including but not limited to programs focused on rehabilitation and restoration.