Overlijden prof. em. Marcel Storme

(05-04-2018)

Met droefheid melden we u dat prof. em. Marcel Storme, emeritus gewoon hoogleraar, gewezen decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid en gewezen lid van de Raad van Bestuur van de Gentse universiteit, op 30 maart 2018 is overleden.

Prof. dr. dr.h.c. Marcel Storme werd geboren te Gent op 3 augustus 1930.

Hij behaalde aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent verscheidene diploma’s, waaronder deze van Doctor in de Rechten (1952), Licentiaat in de Economische Wetenschappen (1955) en Geaggregeerde Hoger Onderwijs in het burgerlijk recht (1962). Zijn studies vervolmaakte hij aan universiteiten te Londen en Parijs.

Aan zijn Alma Mater werd hij in 1954 aangesteld als deeltijds assistent. Hij werd er achtereenvolgens benoemd tot deeltijds docent (op 1 oktober 1963), voltijds docent (1 oktober 1967) en gewoon hoogleraar – titularis van de leerstoel Gerechtelijk Privaatrecht – (1 oktober 1970). Vanaf 1 oktober 1995 werd hij gemachtigd de titel van emeritus gewoon hoogleraar te voeren. Prof. dr. Marcel Storme was tevens emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen, doctor honoris causa Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej Lublin en professor honoris causa China University for Political and Legal Studies te Beijing.

Naast de uitstekende en enthousiaste wijze waarop hij – als bewogen jurist – zijn academisch onderwijs verstrekte in het burgerlijk procesrecht en het Europees recht, heeft prof. Storme zich zowel op nationaal als internationaal wetenschappelijk vlak uitermate verdienstelijk gemaakt. In eigen land was hij jarenlang de bezieler van de postuniversitaire cyclus Willy Delva, medeoprichter en gewezen voorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht en voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging. Internationaal stond hij op de voorgrond als lid en gewezen voorzitter van de International Association of Procedural Law en de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Zijn bijdrage aan de rechtswetenschap kan niet worden overschat, en vertolkte zich naast de talloze en veeltalige bijdragen en boeken van zijn hand – in de oprichting en de jarenlange leiding en ondersteuning die hij bood aan het Tijdschrift voor Privaatrecht, de Algemene Praktische Rechtsverzameling en de European Review of Private Law.

Buiten academia was hij decennialang en tot op datum van zijn overlijden werkzaam als advocaat aan de Gentse balie. Maatschappelijk maakte hij zich verdienstelijk als politicus (gewezen provincieraadslid Oost-Vlaanderen, oud-senator en lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap/Vlaamse Raad).

De verrijzenisliturgie vindt plaats op vrijdag 6 april 2018 om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk te Gent, gevolgd door de bijzetting in het familiegraf te Mariakerke.

Rouwadres: Coupure 5, 9000 Gent.