De 45e PUC Willy Delva neemt de actuele hervormingen van het recht onder de loep!

(21-12-2018) De 45e editie van de Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, die plaatsvindt in het voorjaar van 2019, is gewijd aan de actuele hervormingen van het recht.

XLVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva
Actuele hervormingen van het recht: nieuw en beter?

Zoals steeds brengt het einde van een legislatuur heel wat initiatieven op wetgevend vlak met zich mee. De huidige (op het ogenblik van uw lectuur misschien reeds afgelopen) legislatuur verschilt hierin dat er heel wat fundamentele hervormingen zijn doorgevoerd. Van een paar initiatieven is het op dit ogenblik wel nog niet duidelijk of ze nog tijdens deze legislatuur zullen worden doorgevoerd.

In de eerste sessie komen de hervormingen van de privaatrechtelijke organisaties aan bod. Het duo Diederik Bruloot en Reinhard Steennot bespreken de onderneming die de plaats van de handelaar inneemt, evenals de vernieuwingen in het insolventierecht. Hans De Wulf bespreekt het wetgevend initiatief met betrekking tot de vennootschappen en de verenigingen.

In de tweede, derde en vijfde sessie komen klassieke civielrechtelijke onderwerpen aan bod: de hervorming van het bewijsrecht (Joke Baeck), de potpourri’s in het procesrecht (Piet Taelman) en het goederenrecht (Annelies Wylleman), met bijzondere aandacht voor de hernieuwde wetgeving inzake mede-eigendom, en ten slotte het familiaal vermogensrecht (Jan Bael).

In de vierde sessie nemen Mark Delanote en Tom Vander Beken de wijzigingen in het fiscaal recht en het strafrecht onder de loep.

De slotsessie is steeds weer voorbehouden aan een gezaghebbend persoon in België of het buitenland. Dit jaar heeft Koen Geens toegezegd om zijn perspectief te geven op de lange reeks van hervormingen die hij als minister van justitie heeft doorgevoerd en beoogd.

Meer informatie en inschrijven

Aan de leden van Alumni Rechten Gent wordt een korting op het inschrijvingsgeld toegekend!