Overlijden prof. em. Raoul Van Caenegem

(18-06-2018) Prof. em. Raoul C. Van Caenegem is op vrijdag 15 juni 2018 op 90-jarige leeftijd overleden.

Met droefheid melden we u dat prof. Raoul Van Caenegem op vrijdag 15 juni 2018 is overleden.

In 1951 behaalde van Raoul Van Caenegem het diploma van doctor in de rechten. Hij studeerde in het daaropvolgende academiejaar te Parijs aan de rechtenfaculteit van de Sorbonne, evenals aan de Ecole des Chartes en de Ecole Pratique des Hautes Etudes. Daarna zette hij nog enkele jaren zijn studies verder te London (London School of Economics en Institute of Historical Research), waarbij hij ondertussen in 1953 promoveerde tot doctor in de geschiedenis.

Vanaf 1954 was hij assistent te Gent, waar hij in 1958 de aggregatie voor het hoger onderwijs behaalde. Die leidde tot verdere aanstellingen te Gent als geaggregeerde, docent en vanaf 1964 gewoon hoogleraar. Als lesgever stond hij in voor een groot aantal vakken over rechtsgeschiedenis, middeleeuwse geschiedenis en geschiedenis van Engeland aan de Rechtenfaculteit en Letterenfaculteit. Vele generaties rechtenstudenten zullen zich zijn onderwijs in de Geschiedkundige inleiding tot het privaatrecht (1e kandidatuur) en tot het publiekrecht (2e kandidatuur) herinneren.

Raoul Van Caenegem publiceerde meer dan twintig monografieën die uitgroeiden tot standaardwerken en vaak meerdere vertalingen kenden, onder meer: Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen, Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen, Les arrêts et jugés du Parlement de Paris sur appels flamands, Royal Writs in England from the Conquest to Glanvill, The Birth of the English Common Law, English Lawsuits from William I to Richard I, European Law in the Past and the Future, History of European Civil Procedure en Introduction aux sources de l’histoire médiévale. Vele van zijn wereldwijd toonaangevende boeken waren gebaseerd op het onderwijs aan zijn Gentse studenten. De cursus Geschiedkundige inleiding tot het privaatrecht die hij doceerde aan de eerste kandidatuur rechten, leidde tot zijn meest vertaalde boek, A Historical Introduction to Private Law. A Historical Introduction to Western Constitutional Law was dan weer een product van het onderwijs aan de studenten van de tweede kandidatuur rechten, terwijl Judges, Legislators and Professors voortvloeide uit een keuzevak voor de derde licentie rechten.

Raoul Van Caenegem was lid van de KVAB sinds 1974. In 1988 was hij voorzitter van de KVAB. Daarnaast trad hij ook op als voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, het Comité voor Rechtsgeschiedenis en de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde (Gent). Hij was ook lid van vele andere Belgische organisaties, zoals de Koninklijke Commissie voor de Uitgave van Oude Wetten en Verordeningen van België. Hij was een zeer actieve Belgische voorzitter van de dagelijkse redactie van het internationaal toonaangevende Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Legal History Review. Hij was lid, corresponderend lid of buitenlands lid van heel wat buitenlandse Academiën: de Academia Europaea, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de British Academy, de Royal Historical Society en de Medieval Academy of America. Hij was meerdere  malen visiting fellow van Engelse universiteiten en bekleedde leerstoelen als Goodhart Professor te Cambridge en als Eramus Lecturer te Harvard. Meerdere instellingen deden beroep op zijn advies, o.m. het Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, waar hij lid was van de Fachbeirat.

Raoul Van Caenegem verkreeg meerdere blijken van eerbetoon voor zijn wetenschappelijk werk. Hij was tweemaal laureaat van de KVAB en laureaat van de Francqui-prijs humane wetenschappen in 1974 en van de Solvayprijs in 1990. De universiteiten van Tübingen, Leuven en Parijs verleenden hem een eredoctoraat en in 1994 kende de Universiteit Gent hem de Sartonmedaille toe.  De koning verleende hem de titel van baron in 1995.

In 2014 besliste de European Society for Comparative Legal History om een tweejaarlijkse Van Caenegem prijs in te voeren ter bekroning van de beste publicatie door een jonge rechtshistoricus.

De faculteit wenst de familie van prof. Van Caenegem veel sterkte toe bij het verwerken van dit immense verlies.